Fejlődés

Farming for Development - UN Photo/Ray Witlin

Az Egyesült Nemzetek (ENSZ) fejlesztési tevékenysége mélységében van hatással emberek millióinak életére és jólétére világszerte. Az ENSZ törekvéseit az a meggyőződés vezérli, hogy tartós nemzetközi béke és biztonság csak akkor lehetséges, ha az emberek gazdasági és társadalmi jóléte mindenütt biztosított.

Az ENSZ fejlesztési mandátumát már az Alapokmány preambulumában lefektették: "Mi, az Egyesült Nemzetek népei, elhatározván azt, (…) hogy előmozdítjuk a szociális haladást és a nagyobb szabadság mellett az életfeltételek javítását (…)"

"Abból a célból, hogy létrejöhessenek az állandóságnak és jólétnek azok a feltételei, amelyek a nemzetek között a népeket megillető egyenjogúság és önrendelkezési jog elvének tiszteletben tartásán alapuló békés és baráti kapcsolatokhoz szükségesek, az Egyesült Nemzetek elő fogja mozdítani: az életszínvonal emelését, a teljes foglalkoztatást, valamint a gazdasági és szociális haladás és fejlődés feltételeit" (ENSZ Alapokmány 55. cikk)

Annak érdekében, hogy a fejlődésnek hosszú távú pozitív hatása legyen, fenntarthatónak kell lennie. A fenntartható fejlődés lényege, hogy a Föld azon forrásai, amelyeket a gazdasági növekedés érdekében felhasználunk, a jövő generációi számára is elérhetőek legyenek. A jelenlegi figyelem, amely a globális éghajlatváltozás által támasztott veszélyekre irányul, jó példája annak, hogy az emberi alapjogok és fejlődés hogyan erodálódhatnak, amikor a gazdasági növekedés és fejlődés elválnak a környezeti aggodalmaktól.

A Gazdasági és Szociális Tanács (ECOSOC) az ENSZ gazdasági és szociális munkáját koordináló fő szerv. Az ENSZ Gazdasági és Szociális Ügyek Főosztálya (DESA) nyújt támogatást a Közgyűlésben és a Gazdasági és Szociális Tanácsban felmerülő kormányközi fejlesztési kérdésekben, valamint a funkcionális bizottságok és szakértői testületek számára. Az ENSZ Fejlesztési Programja (UNDP) az ENSZ fő globális fejlesztési hálózata. A változás szószólója, összeköti az országokat a tudással, tapasztalattal és forrásokkal annak érdekében, hogy segítse az embereket egy jobb élet kialakításában. A UNDP 177 országban működik együtt nemzetekkel, hogy a globális és nemzeti fejlesztési kihívásokra megtalálják saját megoldásaikat.

Az Egyesült Nemzetek fejlesztés területén végzett munkája számos területet magában foglal: a nők előrehaladását; a kormányzást és intézmény-építést; a nemzetközi kereskedelmet; a makroökonómiát és pénzügyet; a népesedést; a tudományt és technológiát; a társadalmi fejlődést; az emberi letelepedést; és az energiát. Az Egyesült Nemzetek Fejlesztési Csoportja koordinálja ezt a munkát, egy olyan testület, amely a több mint 150 országban a fejlesztés területén dolgozó 32 alapot, programot, szakosított intézményt; főosztályt és hivatalt fogja össze.

A közös cél koherens, hatásos és hatékony támogatás nyújtása azoknak az országoknak, amelyek a nemzetközileg elfogadott fejlesztési célokat kívánják megvalósítani.