Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň

OSN bližšie k verejnosti

UNIS Viedeň je súčasťou siete informačných centier OSN rozprestierajúcich sa po celom svete od Accry až po Yaoundé. Informačné centrá patria pod Oddelenie pre globálnu komunikáciu (Department of Global Communications - DGC). Všetky majú jeden spoločný cieľ: napomáhať plneniu základných cieľov OSN prostredníctvom informovania verejnosti o činnosti a záujmoch Organizácie.

UNIS Viedeň má dve hlavné úlohy: Ako Informačné centrum OSN pokrýva štyri klientske krajiny: Maďarsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko. Cieľom UNIS-u Viedeň ako miestneho hovorcu OSN v týchto krajinách je šíriť informácie a zlepšovať porozumenie práce a cieľov Spojených národov prostredníctvom komunikácie a partnerskej spolupráce s médiami, vládou, univerzitami, školami a mimovládnymi organizáciami. Okrem toho UNIS taktiež poskytuje podporu v oblasti poskytovania informácii verejnosti a propagačné služby pre samotné programy OSN so sídlom vo Viedni, pričom zároveň pracuje ako Sekretariát pre Komunikačnú skupinu OSN vo Viedni.