Zaväzujem sa

alt text is missing

Hodnoty rovnosti, spravodlivosti a ľudskej dôstojnosti zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv sú dnes rovnako aktuálne ako pred 75 rokmi.

Tento rok si pripomíname 75. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie, ktorá je základom ľudských práv a slobôd. V 30 článkoch definuje základné občianske, politické a sociálne práva, na ktoré má nárok každý človek bez ohľadu na pôvod, pohlavie alebo náboženstvo. Prijalo ju Valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1948.

Pri príležitosti výročia Kampaň Ľudské práva 75 vyzýva všetkých, aby podporili ľudské práva a zaviazali sa, že zásady Všeobecnej deklarácie sa stanú súčasťou ich každodenného života. Pridajte sa a oslávte s nami 75 rokov ľudských práv.

Vyberte si niektorý z článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorý je pre vás dôležitý, zdieľajte ho na sociálnych sieťach a zapojte sa do kampane.

články

alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
alt text is missing
Kliknite pravým tlačidlom  na obrázok a stiahnete si ho do počítača.

VIAC KAMPANÍ

 • Human Rights 75
  01/09/2023

  Human Rights 75

  Prijalo ju Valné zhromaždenie OSN 10. decembra 1948. Pri príležitosti výročia Kampaň Ľudské práva 75 vyzýva všetkých, aby podporili ľudské práva a zaviazali sa, že zásady Všeobecnej deklarácie sa stanú súčasťou ich každodenného života.

 • Konajte pre Našu spoločnú budúcnosť
  15/08/2023

  Konajte pre Našu spoločnú budúcnosť

  Akceptujte možné. Výzvu 17 Cieľov udržateľného rozvoja, plán pre lepší svet. Nemusíme čakať na budúcnosť, ktorú chceme - môžeme si ju vytvoriť hneď teraz. Každý sa môže zapojiť do globálneho hnutia za zmenu.

 • Nie nenávisti
  31/07/2023

  Nie nenávisti

  Nenávistné prejavy podnecujú násilie a podkopávajú sociálnu súdržnosť a toleranciu. Boj proti nenávisti, diskriminácii, rasizmu a nerovnosti je podstatou zásad a práce OSN, organizácia sa preto snaží čeliť nenávistným prejavom na všetkých úrovniach. 

 • Mier sa začína vo mne
  03/07/2023

  Mier sa začína vo mne

  Kampaň Mier sa začína vo mne vyjadruje uznanie službe a obete príslušníkov mierových síl OSN v minulosti i v súčasnosti, ako aj odolnosti komunít, ktorým slúžia.