Migrácia

Globálny rámec OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii

"Migrácia tu v našej histórii doteraz vždy bola a ja naozaj verím, že prispela k celosvetovému rozmachu, rozvoju a prosperite. Rovnako platí, že 80% migrantov v globálnom meradle migrovalo bezpečným a organizovaným spôsobom. Nemôžeme však zabudnúť na tragédie, ktorých sme každodenne svedkami na púšti, mori - všade - kde sa ľudia snažia o lepší život, sa zverujú do rúk obchodníkov s ľuďmi či pašerákov, ktorí zásadne porušujú ich ľudské práva a toľkým spôsobujú smrť." António Guterres, 10.december 2018

Momentálne je na svete okolo 258 miliónov migrantov - každý tridsiaty človek je migrant alebo migrantka. Zatiaľ čo väčšina z nich zmení krajinu svojho trvalého bydliska legálne a bezpečne, od roku 2000 ich prišlo počas nebezpečného cestovania o život viac ako 60 000.

S cieľom ochrániť životy, práva a rozložiť zodpovednosť za migrujúcich, sa Valné zhromaždenie OSN v septembri 2016 rozhodlo pripraviť komplexnú dohodu o medzinárodnej migrácii. V júli 2018, po 18 mesiacoch konzultácií a rozsiahleho rokovania, členské štáty OSN dokončili text Globálneho rámca OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, ktorý môžete nájsť tu.

"Dnes je ten správny čas na začatie dialógu o tom, ako túto tému uchopiť správne a ako k nej správne pristupovať v prospech všetkých - krajín pôvodu, migrantov aj migrantiek, cieľových krajín, tranzitných, aj krajín prípadného opätovného návratu." - Louise Arbour, osobitná veľvyslankyňa OSN pre medzinárodnú migráciu, november 2018.

Globálny rámec OSN o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii je prvou celosvetovou dohodou OSN o spoločnom prístupe k medzinárodnej migrácii vo všetkých jej rozmeroch. Globálny rámec nie je právne záväzný. Je založený na hodnotách štátnej suverenity, rozložení zodpovednosti, nediskriminovaní a ľudských právach, pričom uznáva, že prístup spolupráce je potrebný na zlepšenie celkového prínosu migrácie. Venuje sa aj rizikám a výzvam, ktorým čelia jednotlivci a komunity v krajinách pôvodu, tranzitných aj cieľových.

Rámec obsahuje 23 cieľov pre lepšie riadenie migrácie na miestnej, národnej, regionálnej a globálnej úrovni. Rámec:

  • má za cieľ zmierniť nepriaznivé mechanizmy a štrukturálne faktory, ktoré bránia ľuďom postaviť si a udržať obydlie v krajine ich pôvodu;
  • zamýšľa znížiť riziká a zraniteľnosť, ktorým migranti čelia v rôznych fázach tohto procesu, prostredníctvom dodržiavania, ochrany a naplnenia ich ľudských práv a poskytovania starostlivosti a pomoci;
  • sa snaží zamerať na legitímne obavy štátov a komunít; uznáva, že krajiny prechádzajú demografickými, ekonomickými, sociálnymi a environmentálnymi zmenami v rôznom rozsahu, ktorý môže mať dopad na migráciu, či prípadne z nej vyplývať.
  • sa usiluje vytvoriť vhodné podmienky, ktoré umožnia všetkým migrantom a migrantkám obohatiť naše spoločnosti vďaka ich ľudským, ekonomickým a sociálnym zručnostiam a zároveň im pomôcť, aby mohli prispieť k udržateľnému rozvoju na miestnej, národnej, regionálnej a globálnej úrovni.

Valné zhromaždenie OSN 19.decembra 2018 oficiálne podporilo Globálny rámec, ktorý prijalo 164 členských štátov v Marakéši. Generálny tajomník OSN António  Guterres vo svojom prejave povedal, že Globálny rámec vytyčuje cestu k ľudským a citlivým krokom tak, aby mali krajiny pôvodu, tranzitné aj hostiteľské spolu s migrantmi úžitok z migrácie, a dúfa, že všetky krajiny raz pochopia hodnotu Globálneho rámca.

Keďže je dokument nezáväzný, jeho implementácia v budúcnosti závisí od toho, ako sa k nemu postavia samotné členské štáty a čo budú ochotné investovať do realizácie tejto agendy. Toto je len začiatok, nie koniec medzinárodného dialógu o migrácii ľudí.