OSN vo všeobecnosti

General Assembly Elects President of 77th Session of General Assembly. UN Photo/Eskinder Debebe

Odporúčame


Csaba Kőrösi, President-elect of the seventy-seventh session of the United Nations General Assembly, addresses the 75th plenary meeting of the 76th session of the General Assembly. UN Photo/ Eskinder Debebe

Maďarský predseda Valného zhromaždenia OSN

S novým zasadnutím Valného zhromaždenia prichádza aj nový predseda. Na nasledujúcich dvanásť mesiacov sa jeho vedenia ujme Csaba Kőrösi z Maďarska.

Csaba Kőrösi pracoval na niekoľkých pozíciách na Ministerstve zahraničných vecí Maďarskej republiky, naposledy vo funkcii riaditeľa pre environmentálnu udržateľnosť v Kancelárii prezidenta. V OSN sa začal angažovať už pred niekoľkými rokmi. V rokoch 2011 - 2012 počas 67. zasadnutia zastával miesto podpredsedu Valného zhromaždenia.

Viac →


UN Photo/Eskinder Debebe

Abdulla Shahid, 76.predseda Valného zhromaždenia OSN vyzýva na nádej pre ľudí na celom svete

„Valné zhromaždenie je jediný orgán, v ktorom je zastúpených 193 krajín. Keď tento orgán hovorí jednotne a rozhoduje o dôležitých otázkach, stáva sa medzinárodným svedomím.“ -- Abdulla Shahid pred 76.zasadaním Valného zhromaždenia.

Abdulla Shahid z Maledív ako 76.predseda Valného zhromaždenia OSN chce byť počas svojho mandátu príkladom a zjednotiť ľudí prostredníctvom dialógu: „Je dôležité, aby sme naďalej spolu hovorili, našli si priestor na dialóg, prezentovali svoje názory. Potom budeme schopní prinášať riešenia.“

Vo svojom prejave na otvorení 76.zasadania, predseda VZ OSN Shahid hovoril o takmer univerzálnej „kolektívnej úzkosti“ a beznádeji ,ktorá nepramení len z pandémie. Naliehavo vyzýva OSN, aby bola iniciátorom zmien a aby v tom hralo úlohu aj Valné zhromaždenie. „Tento moment v histórii vyzýva predovšetkým na nádej, na to, aby sme globálnej populácii ukázali, že sme si vedomí jej ťažkej situácie... že počúvame... a sme ochotní spolupracovať na prekonaní problémov,“ povedal predseda VZ.

Abdulla Shahid je silným zástancom rodovej rovnosti a tému klimatických zmien a rovnosti v očkovaní považuje počas svojho predsedníctva za prioritu.

Abdulla Shahid si počas svojho mandátu vytýčil nasledovné priority:

  • Zotavovanie sa z koronavírusu (COVID-19)
  • Udržateľná obnova
  • Reagovanie na potreby planéty
  • Rešpektovanie práv všetkých
  • Revitalizácia OSN

Abdulla Shahid veľmi dobre rozumie, akým výzvam bude čeliť: „Mnohokrát sa ma pýtali, prečo som sa o túto pozíciu uchádzal v takých hektických časoch. Je to však najlepšie rozhodnutie, aké som kedy urobil. Je to príležitosť, kedy človek môže niečo zmeniť, kedy aj taká malá krajina ako Maledivy môže niečo zmeniť. Pre maldivský ľud je to veľká pocta. Pre Maldivčana je cťou predsedať Valnému zhromaždeniu. “

Pozrite si jeho prejav na otvorení 76.zasadania

Viac →


Organizácia Spojených národov je medzinárodná organizácia založená v roku 1945 po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali zachovávať medzinárodný mier a bezpečnosť, rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi a podporovať sociálny pokrok, lepšie životné podmienky a ľudské práva.

OSN má 4 hlavné ciele:

• Udržovať mier na celom svete.

• Rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi.

• Pomáhať národom spoločne pracovať na zlepšovaní životov chudobných ľudí, zvíťaziť nad hladom, chudobou a negramotnosťou a povzbudzovať rešpekt voči právam a slobodám druhých.

• Byť centrom pre zosúlaďovanie krokov jednotlivých národov pri dosahovaní týchto cieľov.

Charta OSN zriadila šesť hlavných orgánov OSN: Valné zhromaždenie, Bezpečnostnú rada, Hospodársku a sociálnu radu, Poručenskú radu, Medzinárodný súdny dvor a Sekretariát. Systém Spojených národov je však oveľa rozsiahlejší, zahŕňa 15 špecializovaných organizácií a viacero programov a orgánov.

Valné zhromaždenie: 193 členských štátov

Bezpečnostná rada: 5 stálych a 10 nestálych členov

Hospodárska a sociálna rada: 54 členov

Práca Spojených národov zasahuje každý kút sveta. Hoci je OSN najviac známa cez oblasti udržiavania a budovania mieru, prevencie konfliktu a humanitárnej asistencie, existujú ďalšie spôsoby, cez ktoré Spojené národy a ich systém (špecializované agentúry, fondy a programy) ovplyvňujú naše životy a pretvárajú tento svet na lepšie miesto pre život. Organizácia pracuje na širokom spektre základných otázok ako napríklad trvalo udržateľný rozvoj, životné prostredie a ochrana utečencov, pomoc pri katastrofách, boj proti terorizmu, odzbrojovanie a nešírenie jadrových zbraní, podpora demokracie, ľudských práv, rodovej rovnosti a zlepšovanie postavenia žien, vládnutie, ekonomický a sociálny rozvoj a stav zdravia na medzinárodnej úrovni, odstraňovanie nášľapných mín, zvyšovanie výroby potravín a ďalšie, s cieľom dosiahnuť svoje ciele a koordinovať úsilie pre bezpečnejší svet pre tieto a budúce generácie.

Sekretariát - kolektív medzinárodných zamestnancov pôsobiacich na miestach na celom svete - vykonávajúcich rôznorodú prácu Organizácie. Poskytuje služby ďalším hlavným orgánom OSN a administruje programy a politiky, ktoré založili. Na jeho čele stojí generálny tajomník OSN menovaný Valným zhromaždením OSN na odporúčanie Bezpečnostnej rady na päťročné obdobie, ktoré je možné jeden krát predĺžiť. António Guterres, deviaty generálny tajomník OSN prevzal svoju funkciu 1.januára 2017.