Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/BIO/1134
1. januar 2017

António Guterres - biografija

NEW YORK/DUNAJ, 1. januar (Informacijska služba ZN) - António Guterres, deveti generalni sekretar Združenih narodov (ZN), je nastopil položaj 1. januarja 2017.

Nov generalni sekretar je bil priča trpljenju najbolj ranljivih ljudi na svetu iz begunskih taborišč in vojnih območij. Odločen je, da bo v jedro njegovega dela postavil človeško dostojanstvo. Deloval bo kot mirovni posrednik, ki gradi mostove, in spodbujal k reformam in inovacijam.

Pred izvolitvijo za generalnega sekretarja je gospod Guterres od junija 2005 do decembra 2015 deloval kot Visoki komisar ZN za begunce. V času najhujših kriz zadnjega desetletja je vodil najpomembnejšo humanitarno organizacijo na svetu. Konflikta v Siriji in Iraku ter krize v Južnem Sudanu, Srednjeafriški republiki in Jemnu so bistveno povečale dejavnost Agencije ZN za begunce (UNHCR), saj se je število ljudi, ki so zaradi konfliktov in preganjanja razseljeni, povečalo s 38 milijonov v letu 2005 na več kot 60 milijonov v 2015.

Preden se je pridružil UNHCR, je več kot 20 let deloval v vladi in javni upravi. Od leta 1995 do 2002 je bil predsednik portugalske vlade. V tem času je bil v veliki meri vpleten v mednarodna prizadevanja za rešitev krize v Vzhodnem Timorju.

V začetku leta 2000 je kot predsednik Evropskega sveta vodil sprejetje lizbonske strategije za rast in delovna mesta ter sopredsedoval prvemu vrhu Evropske unije in Afrike. Od leta 1991 do 2002 je bil član portugalskega državnega sveta.

Gospod Guterres je bil leta 1976 izvoljen v portugalski parlament, katerega član je bil 17 let. V tem času je vodil parlamentarni odbor za gospodarstvo, finance in strateško načrtovanje ter kasneje parlamentarni odbor za lokalno samoupravo, občine in okolje. Bil je tudi vodja poslanske skupine znotraj svoje stranke.

Od leta 1981 do 1983 je bil član Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, kjer je predsedoval odboru za migracije, begunce in demografijo.

Vrsto let je bil aktiven v Socialistični internacionali, ki je svetovna organizacija socialdemokratskih političnih strank. Od leta 1992 do 1999 je bil njen podpredsednik in sopredsedujoč afriškemu odboru ter kasneje odboru za razvoj. Od leta 1999 do sredine 2005 je bil predsednik Socialistične internacionale. Med drugim je ustanovil portugalski svet za begunce in portugalsko zvezo potrošnikov DECO. V zgodnjih sedemdesetih je bil predsednik Centro de Acção Social Universitário, združenja, ki izvaja razvojne projekte v revnih soseskah Lizbone.

Gospod Guterres je član madridskega kluba, zveze nekdanjih predsednikov demokratičnih držav in vlad z vsega sveta.

Rojen je bil leta 1949 v Lizboni in diplomiral na Instituto Superior Técnico. Govori tekoče portugalsko, angleško, francosko in špansko. Poročen je s Catarino de Almeida Vaz Pinto, ki je podžupanja Lizbone, pristojna za kulturo. Ima dva otroka, pastorka in tri vnuke.

* *** *

The website for Secretary-General António Guterres: www.un.org/sg/en