Informacije

Dunaj

Referenčna knjižnjica Informacijske službe OZN na Dunaju je odprta za obiskovalce, novinarje in študente (obvezen vnaprejšnji dogovor) ter za osebje OZN. Knjižnjica ponuja širok spekter referenčnega gradiva iz vseh področij sistema OZN, še posebej v povezavi z organizacijami OZN, ki imajo sedež na Dunaju in se ukvarjajo z nadzorom nad drogami, preprečevanjem kriminala in zadevami v povezavi z vesoljem.

Gradivo lahko pošljemo tudi po pošti na podlagi telefonske ali pisne prošnje.

Knjižnjica ima direkten dostop do uradnega sistema dokumentov OZN (Official Document System of the United Nations - ODS), ki omogoča dostop do vseh uradnih dokumentov v šestih uradnih jezikih OZN (v angleškem, arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in španskem). Resolucije so na voljo od leta 1946 naprej, vsi ostali dokumenti pa od leta 1992 dalje.

Druga iskalna orodja: " Research Guides" , " United Nations System Pathfinder", " UN-I-QUE" (United Nations Info Quest) in " United Nations Bibliographic Information System", ki ga je ustanovila newyorška knjižnica Dag Hammarskjöld Library.

Kontakt
United Nations Information Service (UNIS)
Vienna International Centre
UN Information Service
P.O. Box 500
A-1400  Vienna,  Austria 
Telephone: (+43-1) 26060 int. 3325
E-mail

New York

Knjižnjica '' Dag Hammarskjold Library'' na sedežu OZN v New Yorku je obsežen informacijski center, kjer so na voljo reference, raziskave, dokumenti, različni materiali OZN in druga gradiva, posebne zbirke mednarodnega prava, statistike in kartografije.

Internetne strani sistema ZN (ang.)