Általános információ az ENSZ-ről

Felesküdött az új ENSZ-főtitkár

A Közgyűlés előtt felesküdött az Egyesült Nemzetek kilencedik főtitkára, António Guterres (Küldetés), aki 2017. január 1-jén kezdi meg megbízatását. Guterres elkötelezte magát amellett, hogy a fejlesztést helyezi a szervezet munkájának központjába és elősegíti az ENSZ változását, hogy hatékonyan tudjon reagálni a nemzetközi közösség előtt álló számtalan kihívásra.

Az Egyesült Nemzetek következő főtitkárának kiválasztása és kinevezése

A nyolcadik ENSZ-főtitkár, Ban Ki-Mun második ciklusa 2016. december 31-én ér véget, majd ezt követően hivatalba lép utódja, António Guterres.

Az új ENSZ-főtitkár kiválasztási eljárása a korábbinál átláthatóbb volt, mivel a tagállamok bemutatták a főtitkári beosztásra alkalmasnak ítélt jelöltjeiket, akik ezt követően informális párbeszédben is részt vettek a Közgyűlés előtt.

A főtitkár az Egyesült Nemzetek eszméinek szimbóluma és a világ nemzeteinek, különösen a szegények és a sérülékeny csoportok érdekeinek szószólója. A főtitkárt úgy lehet leginkább jellemezni, mint aki egyenlő részben diplomata, szószóló, köztisztviselő és vezérigazgató.

A főtitkár szerepe

Az ENSZ Alapokmánya úgy jellemzi a főtitkárt mint a szervezet "legfőbb igazgatási tisztviselője", aki "elvégez minden olyan más feladatot", amellyel a Biztonsági Tanács, a Közgyűlés, a Gazdasági és Szociális Tanács vagy az Egyesült Nemzetek más szervei megbízzák.

Az Alapokmány szintén felhatalmazza a főtitkárt, hogy "a Biztonsági Tanács figyelmét minden olyan ügyre felhívhatja, amely véleménye szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartását veszélyeztetheti." Ezek az irányelvek meghatározzák a főtitkári hivatal jogosítványait és tág cselekvési kört garantálnak a főtitkárnak.

A főtitkár a nélkül nem tudná betölteni tisztségét, hogy a tagállamok aggodalmait ne venné gondosan figyelembe. Ugyanakkor fenn kell tartania az Egyesült Nemzetek értékeit és erkölcsi tekintélyét felszólalva és cselekedve a békéért, azt is kockáztatva, hogy tiltakozik vagy nem ért egyet ugyanazokkal a tagállamokkal, amelyek aggodalmait figyelembe vette.

Ez a kreatív feszültség kíséri a főtitkárt mindennapi munkája során, amely magában foglalja az Egyesült Nemzetek testületei ülésein való részvételt, a világ vezetőivel, kormánytisztviselőkkel és másokkal való megbeszéléseket, valamint a világ beutazását, hogy a szervezet tagállamainak nemzeteivel kapcsolatot tartson fenn és tájékozódjon a szervezet napirendjén lévő nemzetközi aggodalomra okot adó témák széles köréről. A főtitkár minden évben jelentést készít az Egyesült Nemzetek munkájáról, amely kiértékeli a szervezet munkáját és körvonalazza a jövőbeli prioritásokat.

A főtitkár kiválasztási eljárása

Az ENSZ Alapokmány 97. cikkelye kimondja, hogy a Főtitkárt a Biztonsági Tanács ajánlására a Közgyűlés nevezi ki.

Az újonnan kinevezett főtitkár 2017 januárjától tölti be tisztségét az azt követő 5 évben, amelyet további 5 évvel meghosszabbíthatnak a tagállamok.

Habár technikailag nincs korlátja annak, hogy több 5 éves ciklust töltsön be a főtitkár, mégsem volt még főtitkár, aki kettőnél több ciklust töltött volna be.

Az eddigi főtitkárok

A kilencedik főtitkár az alábbi főtitkárok nyomába lép:

  • Ban Ki-Mun (Koreai Köztársaság), aki 2007. januárban lépett hivatalba;
  • Kofi A. Annan (Ghána), aki 1997. január és 2006. december között töltötte be a főtitkári pozíciót;
  • Butrosz Butrosz-Gáli (Egyiptom), aki 1992. január és 1996. december között volt főtitkár;
  • Javier Pérez de Cuéllar (Peru), aki 1982. január és 1991. december között volt főtitkár;
  • Kurt Waldheim (Ausztria), aki 1972. január és 1981. december között volt főtitkár;
  • U Thant (Burma, ma Mianmar), aki 1961. novembertől szolgált megbízott főtitkárként, majd hivatalosan 1962 novemberében nevezték ki és 1971. decemberig töltötte be a tisztséget;
  • Dag Hammarskjöld (Svédország), 1953 áprilisától haláláig, 1961 szeptemberéig volt főtitkár, amikor lezuhant repülőgépe Afrikában; és
  • Trygve Lie (Norvégia), aki 1946. februártól 1952. novemberi lemondásáig volt hivatalban.