Általános információ az ENSZ-ről

Wide view of the General Assembly - UN Photo/Devra Berkowitz

Az Egyesült Nemzetek Szervezete egy nemzetközi szervezet, amelyet 1945-ben, a második világháború után alapított 51 ország a nemzetközi béke és biztonság, a nemzetek közötti baráti kapcsolat fejlesztése és a társadalmi fejlődés, valamint a jobb életszínvonal és az emberi jogok elősegítése céljából.

Az ENSZ 4 fő célja:

• A béke fenntartása az egész világon;

• Nemzetek közötti baráti kapcsolatok fejlesztése;

• Segítse a nemzeteket a szegények életkörülményiek javításában és az éhezés, a járványok és az analfabetizmust felszámolásában; elősegítse az emberi jogok és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartását;

• Legyen az egyes nemzetek által e közös célok elérése érdekében kifejtett tevékenységek összehangolásának központja.

Az Alapokmánya az ENSZ hat főszervét hozta létre: a Közgyűlés, Biztonsági Tanács, Gazdasági és Szociális Tanács, Gyámsági Tanács, Nemzetközi Bíróság és Titkárság. Az ENSZ-család azonban ennél sokkal nagyobb, magába foglalva 15 szakosított intézményt, továbbá számos programot és testületet.

Közgyűlés: 193 tagállam

Biztonsági Tanács: 5 állandó tag és 10 nem állandó tag

Gazdasági és Szociális Tanács: 54 tag

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének munkája a világ minden szegletét eléri. Jóllehet leginkább a békefenntartás és békeépítés, konfliktus megelőzés és humanitárius tevékenység ismert az ENSZ és rendszere számos más módon (szakosított ügynökségek, alapok és programok révén) hat az életünkre és teszi a világot jobbá. A szervezet széles körben munkálkodik. A fenntartható fejlődés, környezet- és menekültvédelem, katasztrófa-elhárítás, terrorizmus elleni harc, lefegyverzés és atomcsend, a demokrácia elősegítése, emberi jogok, nemi egyenlőség és a nők helyzetbe hozása, az önrendelkezés, gazdasági és szociális fejlődés, nemzetközi egészségügy, taposóbomba-mentesítés, valamint az élelmiszer termelés kibővítése mellett további területeken is tevékeny annak érdekében, hogy elérje céljait és egy biztonságosabb jövőt teremtsen a következő generációk számára.

A Titkárság - egy szerte a világon dolgozó nemzetközi tisztviselői kar - felelős a Szervezet szerteágazó, mindennapi munkájának végzéséért. A Titkárság szolgálja ki az ENSZ más szerveit, igazgatja az általuk meghatározott programokat és politikai irányvonalat. A Titkárság vezetője a Főtitkár , akit a Biztonsági Tanács javaslata alapján a Közgyűlés nevez ki ötéves, megújítható időtartamra. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének kilencedik főtitkára, António Guterres 2017. január 1-jén lépett hivatalba.