Podujatia

Budúce podujatia

Viac informácií o predchádzajúcich udalostiach a aktualitách o premietaní Ciné-ONU, nájdete na stránke Podujatia

Varovanie pred podvodmi

Ciné-ONU

Ciné-ONU Viedeň predstavuje mesačné premietanie filmov s témami blízkymi OSN, ktoré sú sprevádzané diskusiami na danú tému

Najbližšie premietanie Ciné-ONU