Podujatia

Ciné-ONU

Ciné-ONU Viedeň predstavuje mesačné premietanie filmov s témami blízkymi OSN, ktoré sú sprevádzané diskusiami na danú tému

Najbližšie premietanie Ciné-ONU