OSN vo všeobecnosti

Budúci generálny tajomník OSN zložil prísahu

Nový generálny tajomník OSN, deviaty v poradí, António Guterres (Vízia úlohy generálneho tajomníka OSN) , ktorý preberie svoj úrad od 1.januára 2017, zložil prísahu vo Valnom zhromaždení. Zaviazal sa, že vráti tému rozvoja do centra pozornosti organizácie a zabezpečí efektívne zmeny v OSN, aby organizácia mohla zvládať obrovské množstvo výziev, ktorým čelí medzinárodné spoločenstvo.

Výber a vymenovanie budúceho generálneho tajomníka OSN

Druhé volebné obdobie ôsmeho generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna sa končí 31.decembra 2016, potom do úradu nastupuje jeho nasledovník António Guterres.

Proces výberu bol oveľa transparentnejší ako doteraz. Členské štáty predstavili kandidátov a kandidátky, ktorí sa následne zúčastnili na neformálnych dialógoch vo Valnom zhromaždení.

Generálny tajomník je symbolom ideálov Spojených národov a hovorca záujmov ľudí celého sveta, najmä tých chudobných a zraniteľných. Mohli by sme ho opísať aj ako diplomata a obhajcu, štátneho úradníka a výkonného riaditeľa zároveň.

Úloha generálneho tajomníka

Charta OSN opisuje generálneho tajomníka ako "hlavného správneho úradníka" organizácie, ktorý taktiež "vykonáva všetky ostatné úlohy", ktoré jemu alebo jej zverí Bezpečnostná rada, Valné zhromaždenie, Hospodárska a sociálna rada a ďalšie orgány OSN.

Charta taktiež hovorí, že generálny tajomník "môže upozorniť Bezpečnostnú radu na každú vec, ktorá by podľa jeho mienky mohla ohroziť zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti". Charta týmto spôsobom definuje právomoci úradu generálneho tajomníka a zároveň mu poskytuje značný manévrovací priestor.

Úlohou generálneho tajomníka je zobrať starostlivo do úvahy obavy členských štátov, presadzovať hodnoty a morálnu autoritu OSN, hovoriť a konať v prospech mieru, a to aj vtedy, ak z času na čas musí vyjadriť námietky alebo nesúhlas voči nejakému členskému štátu.

Kreatívne napätie sprevádza generálneho tajomníka každý deň. Do jeho každodenného programu patrí účasť na zasadaní orgánov OSN, konzultácie so svetovými lídrami, vládnymi úradníkmi a ďalšími ako aj cestovanie po celom svete, s cieľom byť v kontakte s ľudom členských štátov organizácie a zároveň byť informovaný o širokom spektre tém medzinárodného záujmu, ktoré sú súčasťou agendy organizácie.

Generálny tajomník každoročne vydáva správu o práci OSN, ktorá hodnotí jeho činnosť a zároveň načrtáva budúce priority.

Výberový proces na pozíciu generálneho tajomníka

Generálneho tajomníka vymenúva Valné zhromaždenie na odporúčanie Bezpečnostnej rady podľa článku 97 Charty OSN.

Novo vymenovaný generálny tajomník prevezme svoju funkciu v januári 2017 na päťročné obdobie, ktoré môžu členské štáty obnoviť na ďalších päť rokov.

Hoci po formálnej stránke neexistuje obmedzenie na počet päťročných funkčných období generálneho tajomníka, žiadny z nich zatiaľ neostal vo funkcii dlhšie ako dve.

História generálnych tajomníkov

Deviaty generálny tajomník OSN bude pokračovať v šľapajach týchto predchodcov:

  • Pan Ki-mun (Kórejská republika), ktorý úrad prevzal v januári 2007;
  • Kofi A. Annan (Ghana), ktorý bol v úrade od januára 1997 do decembra 2006;
  • Butrus Butrus-Gálí (Egypt), ktorý bol v úrade od januára 1992 do decembra 1996;
  • Javier Pérez de Cuéllar (Peru), ktorý bol v úrade od januára 1982 do decembra 1991;
  • Kurt Waldheim (Rakúsko), ktorý bol v úrade od januára 1972 do decembra 1981;
  • U Thant (Barma, teraz Mjanmarsko), ktorý bol v úrade od novembra 1961 ako zastupujúci generálny tajomník (formálne bol vymenovaný za generálneho tajomníka v novembri 1962) do decembra 1971;
  • Dag Hammarskjöld (Švédsko), ktorý bol v úrade od apríla 1953 až do svojej smrti, ktorá nastala septembri 1961 v dôsledku havárie lietadla v Afrike; a
  • Trygve Lie (Nórsko), ktorý bol v úrade od februára 1946 až do svojej rezignácie v novembri 1952.