OSN vo všeobecnosti

Wide view of the General Assembly - UN Photo/Devra Berkowitz

Organizácia Spojených národov je medzinárodná organizácia založená v roku 1945 po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali zachovávať medzinárodný mier a bezpečnosť, rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi a podporovať sociálny pokrok, lepšie životné podmienky a ľudské práva.

OSN má 4 hlavné ciele:

• Udržovať mier na celom svete.

• Rozvíjať priateľské vzťahy medzi národmi.

• Pomáhať národom spoločne pracovať na zlepšovaní životov chudobných ľudí, zvíťaziť nad hladom, chudobou a negramotnosťou a povzbudzovať rešpekt voči právam a slobodám druhých.

• Byť centrom pre zosúlaďovanie krokov jednotlivých národov pri dosahovaní týchto cieľov.

Charta OSN zriadila šesť hlavných orgánov OSN: Valné zhromaždenie, Bezpečnostnú rada, Hospodársku a sociálnu radu, Poručenskú radu, Medzinárodný súdny dvor a Sekretariát. Systém Spojených národov je však oveľa rozsiahlejší, zahŕňa 15 špecializovaných organizácií a viacero programov a orgánov.

Valné zhromaždenie: 193 členských štátov

Bezpečnostná rada: 5 stálych a 10 nestálych členov

Hospodárska a sociálna rada: 54 členov

Práca Spojených národov zasahuje každý kút sveta. Hoci je OSN najviac známa cez oblasti udržiavania a budovania mieru, prevencie konfliktu a humanitárnej asistencie, existujú ďalšie spôsoby, cez ktoré Spojené národy a ich systém (špecializované agentúry, fondy a programy) ovplyvňujú naše životy a pretvárajú tento svet na lepšie miesto pre život. Organizácia pracuje na širokom spektre základných otázok ako napríklad trvalo udržateľný rozvoj, životné prostredie a ochrana utečencov, pomoc pri katastrofách, boj proti terorizmu, odzbrojovanie a nešírenie jadrových zbraní, podpora demokracie, ľudských práv, rodovej rovnosti a zlepšovanie postavenia žien, vládnutie, ekonomický a sociálny rozvoj a stav zdravia na medzinárodnej úrovni, odstraňovanie nášľapných mín, zvyšovanie výroby potravín a ďalšie, s cieľom dosiahnuť svoje ciele a koordinovať úsilie pre bezpečnejší svet pre tieto a budúce generácie.

Sekretariát - kolektív medzinárodných zamestnancov pôsobiacich na miestach na celom svete - vykonávajúcich rôznorodú prácu Organizácie. Poskytuje služby ďalším hlavným orgánom OSN a administruje programy a politiky, ktoré založili. Na jeho čele stojí generálny tajomník OSN menovaný Valným zhromaždením OSN na odporúčanie Bezpečnostnej rady na päťročné obdobie, ktoré je možné jeden krát predĺžiť. António Guterres, deviaty generálny tajomník OSN prevzal svoju funkciu 1.januára 2017.