Na splošno o Zruženih narodih

Wide view of the General Assembly - UN Photo/Devra Berkowitz

Združeni narodi (ZN) so mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni - leta 1945. Organizacijo je ustanovilo 51 držav, ki so se zavezale k ohranjanju mednarodnega miru in varnosti, razvoju prijateljskih odnosov med narodi ter spodbujanju družbenega napredka, boljšega življenjskega standarda in človekovih pravic.

ZN imajo štiri temeljne cilje:

• varovati mir po svetu;

• razvijati med narodi prijateljske odnose;

• pomagati uresničevati mednarodno sodelovanje pri izboljšanju kakovosti življenja revnih ljudi, premagovanju lakote, bolezni in nepismenosti, ter pri spodbujanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi;

• biti središče, kjer se usklajuje dejavnost narodov za doseganje teh skupnih ciljev.

Ustanovna listina ZN je vzpostavila šest glavnih organov ZN in sicer Generalno skupščino, Varnostni svet, Ekonomski in socialni svet, Skrbniški svet, Meddržavno sodišče in Sekretariat. Sistem ZN pa je obsega veliko več, saj zajema še 15 agencij ter številne programe in organe.

Generalna skupščina: 193 držav članic

Varnostni svet: 5 stalnih in 10 nestalnih držav članic

Ekonomski in socialni svet: 54 držav članic

Delo ZN doseže vse kotičke sveta. Čeprav je organizacija najbolj znana po ohranjanju in vzpostavljanju miru, preprečevanju konfliktov ter humanitarni pomoči, obstaja še veliko drugih aktivnosti, s katerimi celoten sistem ZN (specializirane agencije, skladi in programi) vpliva na naša življenja in se trudi za boljši jutri. Organizacija se spopada s širokim spektrom temeljnih vprašanj, od trajnostnega razvoja, okolja, zaščite beguncev, pomoči ob naravnih nesrečah, boja proti terorizmu, razoroževanja in neširjenja jedrskega orožja, pa do spodbujanja demokracije, človekovih pravic, enakosti spolov in napredka žensk, upravljanja, gospodarskega in socialnega razvoja ter mednarodnega zdravja, odstranjevanja min, širitve proizvodnje hrane in še več; vse, da bi organizacija dosegla svoje cilje in uskladila prizadevanja k varnejšem svetu za to in vse prihodnje generacije.

Sekretariat, ki razpolaga z mednarodnim osebjem po vsem svetu, izvaja različna vsakodnevna opravila organizacije. S svojim delom nudi podporo drugim glavnim organom ZN in upravlja s programi in politikami, ki so jih organi ZN ustanovili. Njegov vodja je generalni sekretar , ki ga imenuje Generalna skupščina na podlagi priporočil Varnostnega sveta za obdobje petih let, z možnostjo ponovitve mandata. António Guterres, deveti generalni sekretar Združenih narodov, je prevzel svojo funkcijo 1. januarja 2017.