Na splošno o Združenih narodih

General Assembly Elects President of 77th Session of General Assembly. UN Photo/Eskinder Debebe

Izpostavljena vsebina


Csaba Kőrösi, President-elect of the seventy-seventh session of the United Nations General Assembly, addresses the 75th plenary meeting of the 76th session of the General Assembly. UN Photo/ Eskinder Debebe

Predsednik Generalne skupščine iz Madžarske

Z novim zasedanjem Generalne skupščine pride tudi nov predsednik slednje. Mandat za naslednjih dvanajst mesecev prevzema Madžar Csaba Kőrösi.

Gospod Kőrösi je opravljal več vlog na ministrstvu za zunanje zadeve svoje države, njegova zadnja funkcija pa je bila direktor okoljske trajnosti v uradu madžarskega predsednika. Z Združenimi narodi je sodeloval že več let in je med 67. zasedanjem, ki je bilo v obdobju 2011-2012, opravljal funkcijo podpredsednika Generalne skupščine.

Več na →


UN Photo/Eskinder Debebe

76. predsednik Generalne skupščine Združenih narodov Abdulla Shahid poziva k upanju za ljudi po vsem svetu

“Generalna skupščina je edino telo, ki ga zastopa 193 držav, in to telo, kadar govori enotno in odloča o konkretnih zadevah, predstavlja mednarodna zavest.” -- Abdulla Shahid pred 76. zasedanjem Generalne skupščine

Maldivijec Abdulla Shahid kot 76. predsednik Generalne skupščine Združenih narodov želi svoj mandat izkoristiti z zgledom in ljudi združiti z dialogom: “Pomembno je, da se še naprej pogovarjamo, da najdemo priložnost in se zberemo, ter drug drugemu izrazimo svoja stališča. Le tako bomo lahko prišli do rešitev problemov.”

Abdulla Shahid je na otvoritvi 76. zasedanja govoril o skoraj univerzalni “kolektivni tesnobi” in brezupu, ki pa nista izključno povezani s pandemijo. Hkrati je Združene narode pozval, naj bodo pobudniki sprememb, Generalna skupščina pa naj pri tem sodeluje. “V tem zgodovinskem trenutku potrebujemo predvsem upanje. Svetovnemu prebivalstvu moramo pokazati, da se zavedamo njihovih stisk, jih poslušamo in smo pripravljeni sodelovati pri premagovanju njihovih težav,” je dejal predsednik.

Abdulla Shahid je odločen zagovornik enakosti spolov in meni, da so podnebne spremembe in pravičen dostop do cepiv prednostna naloga njegovega predsedovanja.

Abdulla Shahid je za svoj mandat določil naslednje prednostne naloge:

  • okrevanje po koronavirusu (COVID-19);
  • obnova trajnosti;
  • odzivanje na potrebe planeta;
  • spoštovanje pravic vseh;
  • oživitev Združenih narodov.

Abdulla Shahid je dejal, da zelo dobro pozna izzive, s katerimi se bo soočil: “Večkrat so me vprašali, zakaj kandidiram v tako burnih časih. Rekel bi, da je to najboljša odločitev, ki sem jo sprejel. Sedaj imam priložnost, da lahko naredim spremembo, in priložnost, da lahko majhna država, kot so Maldivi, naredi spremembo. Za maldivijsko ljudstvo je to velika čast. Za Maldivijca je predsedovanje Generalni skupščini privilegij.”

Oglejte si njegov govor na otvoritvi 76. zasedanja

Več na →


Združeni narodi (ZN) so mednarodna organizacija, ki je bila ustanovljena po drugi svetovni vojni - leta 1945. Organizacijo je ustanovilo 51 držav, ki so se zavezale k ohranjanju mednarodnega miru in varnosti, razvoju prijateljskih odnosov med narodi ter spodbujanju družbenega napredka, boljšega življenjskega standarda in človekovih pravic.

ZN imajo štiri temeljne cilje:

  • varovati mir po svetu;
  • razvijati med narodi prijateljske odnose;
  • pomagati uresničevati mednarodno sodelovanje pri izboljšanju kakovosti življenja revnih ljudi, premagovanju lakote, bolezni in nepismenosti, ter pri spodbujanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi;
  • biti središče, kjer se usklajuje dejavnost narodov za doseganje teh skupnih ciljev.

Ustanovna listina ZN je vzpostavila šest glavnih organov ZN in sicer Generalno skupščino, Varnostni svet, Ekonomski in socialni svet, Skrbniški svet, Meddržavno sodišče in Sekretariat. Sistem ZN pa je obsega veliko več, saj zajema še 15 agencij ter številne programe in organe.

Generalna skupščina: 193 držav članic

Varnostni svet: 5 stalnih in 10 nestalnih držav članic

Ekonomski in socialni svet: 54 držav članic

Delo ZN doseže vse kotičke sveta. Čeprav je organizacija najbolj znana po ohranjanju in vzpostavljanju miru, preprečevanju konfliktov ter humanitarni pomoči, obstaja še veliko drugih aktivnosti, s katerimi celoten sistem ZN (specializirane agencije, skladi in programi) vpliva na naša življenja in se trudi za boljši jutri. Organizacija se spopada s širokim spektrom temeljnih vprašanj, od trajnostnega razvoja, okolja, zaščite beguncev, pomoči ob naravnih nesrečah, boja proti terorizmu, razoroževanja in neširjenja jedrskega orožja, pa do spodbujanja demokracije, človekovih pravic, enakosti spolov in napredka žensk, upravljanja, gospodarskega in socialnega razvoja ter mednarodnega zdravja, odstranjevanja min, širitve proizvodnje hrane in še več; vse, da bi organizacija dosegla svoje cilje in uskladila prizadevanja k varnejšem svetu za to in vse prihodnje generacije.

Sekretariat, ki razpolaga z mednarodnim osebjem po vsem svetu, izvaja različna vsakodnevna opravila organizacije. S svojim delom nudi podporo drugim glavnim organom ZN in upravlja s programi in politikami, ki so jih organi ZN ustanovili. Njegov vodja je generalni sekretar , ki ga imenuje Generalna skupščina na podlagi priporočil Varnostnega sveta za obdobje petih let, z možnostjo ponovitve mandata. António Guterres, deveti generalni sekretar Združenih narodov, je prevzel svojo funkcijo 1. januarja 2017.