Navštívte Organizáciu Spojených Národov vo Viedni

Virtuálne prehliadky a prednášky

Keďže sa vo Viedenskom medzinárodnom centre v súvislosti s COVID-19 momentálne nekonajú žiadne prehliadky a prednášky, ponúka Návštevnícke centrum  Informačnej služby OSN (UNIS) nasledovné virtuálne alternatívy.

Možnosti pre všetkých

#GlobalGoals Video Prehliadky

Pozrite si krátke online videá prezentované sprievodcami OSN vo Viedni a dozviete sa, ako OSN po celom svete, vrátane organizácií sídliacich vo Viedni, naďalej pracuje pre Ciele udržateľného rozvoja dokonca i v čase, keď svet zápasí s pandémiou COVID-19.

Videá sú dostupné v anglickom a nemeckom jazyku.

Možnosti pre školské skupiny

Virtuálna prehliadka - OSN vo Viedni

Rezervujte si pre Vašu triedu virtuálne stretnutie so sprievodcom Organizácie spojených národov pomocou online platforiem, ktoré používa Vaša škola (napr. Zoom alebo Teams). Sprievodca Vám pomocou prezentácie naživo vysvetlí prácu OSN vo svete a jej organizácií sídliacich vo Viedni. Žiaci majú možnosť komunikovať so sprievodcom a klásť otázky.  REZERVÁCIA

Možnosti pre dospelých a vysokoškolských študentov

Program prehliadok

Akademické a profesionálne skupiny s minimálne 20 osobami môžu požiadať o online prednášku, ktorú v závislosti od dostupnosti realizujú rečníci organizácií OSN sídliacich vo Viedni.  Poslat žiadosť

Jazyky

Virtuálne prehliadky sú dostupné v arabskom, čínskom, českom, holandskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, maďarskom, talianskom, japonskom, portugalskom, ruskom, slovenskom, slovinskom, španielskom a tureckom jazyku, v závislosti od dostupnosti sprievodcu.

Prednášky sú väčšinou v anglickom jazyku.

 

Cena

Návštevnícke centrum OSN vo Viedni ponúka tieto virtuálne prehliadky a prednášky ako špeciálnu ponuku v súvislosti s COVID-19 zdarma v priebehu leta 2020.

Stornovacie podmienky

Vašu prehliadku považujte za potvrdenú, ak dostanete e-mailom potvrdenie rezervácie. Písomné stornovanie prehliadky alebo zmeny rezervácie je potrebné nahlásiť najneskôr  šesť pracovných dní pred plánovanou prehliadkou.