Navštívte Organizáciu Spojených národov

Zmeňme spoločne náš svet - Interaktívna prehliadka

Ukončenie chudoby, boj proti klimatickým zmenám, rovnaké práva pre ženy a dievčatá - svetoví lídri sa zaviazali dosiahnuť 17 ambicióznych cieľov do roku 2030, aby sa náš svet zmenil. Naša interaktívna prehliadka 'Zmeňme spoločne náš svet' dáva školským skupinám, ktoré navštívia OSN vo Viedni, do popredia  Ciele udržateľného rozvoja . Rozhodnite sa pre tento interaktívny formát, ak chcete, aby sa Vaši žiaci oboznámili s prácou Spojených národov a ich organizácií sídliacich vo Viedni.

Koncept prehliadky

Časový koncept 90-minútovej prehliadky dovoľuje sprievodcovi vytvoriť mix zaujímavých informácií a interaktívnych hier. Úlohou sprievodcu je vysvetliť, akú úlohu zohráva OSN v dosiahnutí konsenzu ohľadom globálnych výziev, väčšinou v rámci návštevy ozajstnej konferenčnej miestnosti a takisto vyzvať skupinu, aby sa aktívne a detailne zaoberala niektorými zo 17 cieľov. Účastníci sa dozvedia, akým spôsobom sa snažia   organizácie OSN sídliace vo Viedni  a v iných častiach sveta dosiahnuť tieto ciele a mladí ľudia pôjdu späť domov s novými myšlienkami a nápadmi, ako aj ich konanie môže dopomôcť zmeniť svet.

Informačný materiál pre učiteľov

Ak ste pedagóg, táto prehliadka Vám môže slúžiť ako východiskový bod pre obsiahlejšiu diskusiu v triede o udržateľnom rozvoji a ľudských právach. Učitelia dostanú po prehliadke informačný materiál v tlačenej podobe, ktorý obsahuje takisto aj informácie k online zdrojom pre výučbu.

Sprievodca učebnými materiálmi vo Vašom jazyku
Ľudské práva  (PDF)
Ciele udržateľného rozvoja (PDF)

Informačný materiál o OSN pre učiteľov
Anglicky  -  Nemecky  -  Maďarsky  -  Slovensky  -  Slovinsky

Realizovanie Cieľov udržateľného rozvoja
Arabsky  -  Čínsky  -  Anglicky  -  Francúzsky  -  Rusky  -  Španielsky

Manuál pre lenivých, ako zachrániť svet
Arabsky -  Čínsky -  Anglicky -  Francúzsky -  Rusky -  Španielsky
Stiahnuť ako PDF po  NemeckyMaďarskySlovenskySlovinsky

Footprints for Hope
Arabsky -  Čínsky -  Anglicky -  Francúzsky -  Nemecky -  Maďarsky -  Rusky -  Slovensky -  Slovinsky -  Španielsky