Navštívte Organizáciu Spojených národov

Prehliadka o OSN vo Viedni

Naše štandardné prehliadky ponúkajú našim návštevníkom možnosť nahliadnuť do komplexu OSN v 22. viedenskom obvode a dozvedieť sa niečo nové o práci a cieľoch  OSN vo Viedni a na celom svete.

Koncept prehliadky

Každú prehliadku má na starosti jeden z našich viacjazyčných sprievodcov, ktorý vie prispôsobiť prehliadku rôznej úrovni predošlých vedomostí návštevníkov o organizácii.

Sprievodca alebo sprievodkyňa Vám predstaví Organizáciu spojených národov a jej snahu 'zmeniť svet' pomocou  Cieľov udržateľného rozvoja. Viedenské medzinárodné centrum je domovom pre rôzne organizácie patriace k OSN a ich hlavnými piliermi sú mier a bezpečnosť, ľudské práva a rozvoj. Ich snahou je využívať  atómovú energiu pre mier a rozvoj, znížiť chudobu pomocou  celkového a udržateľného priemyselného rozvoja,   zakázať nukleárne testy , profitovať   z mierového využitia vesmíru  v každom kúte sveta,   odstrániť zákonné prekážky   v medzinárodnom obchode a spraviť svet   bezpečnejším pred drogami, kriminalitou a terorizmom.

Prehliadka informuje takisto o histórii a architektúre   Viedenského medzinárodného centra a pomocou rôznych výstav vysvetľuje aktivity organizácií, ktoré tu sídlia. Návštevníci majú väčšinou možnosť pozrieť si aj jednu z konferenčných miestností, kde sa konajú rôzne medzinárodné jednania a takisto si môžu pozrieť krásne  umelecké diela , ktoré sú vo Viedenskom medzinárodnom centre vystavené, ako napríklad originál od rakúskeho umelca Hundertwassera. Pre mnohých mladých návštevníkov je vrcholom prehliadky ukážka ozajstného mesačného kameňa, ktorý OSN vo Viedni zapožičala organizácia NASA.

Trasa prehliadky sa z prevádzkových dôvodov môže meniť, takže v prípade záujmu o špeciálne oblasti, ktoré by ste chceli vidieť, nás o tom informujte pred začiatkom prehliadky.

Štandardná prehliadka pre  individuálnych návštevníkov trvá približne hodinu.  Skupiny si môžu  rezervovať 60-minútovú alebo 90-minútovú prehliadku.

Virtuálne prehliadky

Prehliadky na mieste (momentálne pozastavené)

Avšak prehliadky a prednášky priamo vo Viedenskom medzinárodnom centreostávajú ako prevencia proti COVIDU-19 do odvolania pozastavené

Turistická brožúra

Pre návštevníkov máme k dispozícii 32-stranovú farebnú brožúru, ktorá opisuje najzaujímavejšie časti prehliadky.

Informačný materiál pre učiteľov

Učitelia, ktorí nás navštívia so svojimi školskými skupinami, dostanú po prehliadke bezplatný informačný materiál.

Sprievodca učebnými materiálmi vo Vašom jazyku
Ľudské práva (PDF)
Ciele udržateľného rozvoja (PDF)