Navštívte Organizáciu Spojených národov

O Návštevníckom centre vo Viedni

Ambasádor pre verejnosť

Turistickí sprievodcovia v OSN sa niekedy nazývajú aj "ambasádormi pre verejnosť", pretože sú tvárou organizácie pre stovky až tisícky ľudí, ktorí každoročne navštívia jedno zo štyroch sídel Spojených národov. Naši viacjazyční sprievodcovia vo Viedni počas roka prevedú viac ako 55,000 návštevníkov priestormi Viedenského medzinárodného centra a priblížia im prácu organizácií patriacim k OSN, ktoré majú svoje sídlo práve vo Viedni.

Naši sprievodcovia predstavujú nielen jazykovú, ale aj geografickú rozmanitosť Spojených národov. Každý z nich hovorí plynule anglicky a nemecky a zvyčajne ovládajú ešte minimálne jeden cudzí jazyk. Dohromady ovládajú naši sprievodcovia viac ako 12 cudzích jazykov.

História turistických prehliadok

Turistické prehliadky v OSN vo Viedni sa organizujú už od roku 1979, kedy bolo Viedenské medzinárodné centrum otvorené.

Chcete sa stať turistickým sprievodcom?

Návštevnícke centrum prijíma nových sprievodcov približne každé 1-2 roky. V prípade záujmu odporúčame navštíviť stránku careers.un.org, oficiálnu platformu OSN pre zamestnanie, kde sú zverejnené všetky voľné pracovné pozície.

Ak sa chcete stať turistickým sprievodcom v OSN, potrebujete minimálne maturitu a základné vedomosti o OSN, na ktoré by ste v prípade zamestnania mohli nadviazať. Avšak najviac by ste mali byť zanieteným rozprávačom, ktorý  dokáže úprimne a interaktívne komunikovať s ľuďmi z rôznych oblastí života.

Navštívte ostatné sídla OSN

Návštevnícke centrum OSN ponúka turistické prehliadky v sídlach OSN v  New York u, Ženeve, vo Viedni a v  Nairobi.