Navštívte Organizáciu Spojených Národov vo Viedni

Virtuálne prehliadky

Navštívte OSN vo Viedni bez toho, aby ste sa pohli z domu!

Skupiny

Virtuálna prehliadka
Rezervujte si LIVE Online stretnutie s turistickým sprievodcom OSN

Online stretnutie s turistickým sprievodcom OSN je pre skupiny žiakov, študentov a dospelých od 20 osôb skvelý spôsob, ako predstaviť OSN a prácu jej organizácií sídliacich vo Viedni. Účastníci majú možnosť aktívne klásť sprievodcovi otázky a tak nazrieť do zákulisia Viedenského medzinárodného centra.

Dĺžka: Virtuálna prehliadka trvá 45-60 minút, vrátane otázok a odpovedí so sprievodcom.

Obsah: Obsah virtuálnej prehliadky je podobný prehliadke o OSN priamo vo VIC.

Jazyky: Momentálne sú virtuálne prehliadky dostupné v arabskom, čínskom, českom, holandskom, anglickom, francúzskom, nemeckom, maďarskom, talianskom, japonskom, portugalskom, ruskom, slovenskom a španielskom jazyku, v závislosti od dostupnosti sprievodcu.

Rezervácia : Prosíme o rezervácie minimálne 10 dní vopred. REZERVÁCIA TU

Cena: EUR 140

 

Virtuálny program prednášok
Rezervujte si virtuálnu prehliadku + LIVE Online stretnutie s expertom OSN

Pre akademikov a skupiny profesionálov od 20 osôb ponúkame možnosť pridať k virtuálnej prehliadke OSN aj druhé stretnutie. Požiadajte o tematickú prednášku realizovanú prednášajúcim z jednej z organizácií OSN sídliacich vo Viedni (v závislosti od dostupnosti).

Dĺžka: Virtuálny program prednášok trvá 90-120 minút a pozostáva z virtuálnej prehliadky a prezentácie s otázkami a odpoveďami s expertom OSN.

Obsah: Virtuálne prednášky sú podobné prednáškam, ktoré sa konajú priamo vo VIC.

Jazyky: Prednášky sú zvyčajne v angličtine. Iné jazyky na požiadanie.

Rezervácia: Pošlite nám požiadavku o prednášku najmenej šesť týždňov vopred. ŽIADOSŤ O PREDNÁŠKU TU

Cena: EUR 200

Veľkosť skupiny

Odporúčame maximálne 20-30 osôb, aby mohla byť prednáška pútavá a interaktívna a turistický sprievodca a/alebo prednášajúci mali dostatok času na zodpovedanie všetkých otázok.

Používaná platforma

Naše stretnutia realizujeme na platforme Microsoft Teams. Po potvrdení Vašej rezervácie Vám zašleme potrebný link.

V prípade, že chcete použiť Vašu vlastnú platformu, uveďte to prosím na žiadosti, ktorú následne posúdime. V tom prípade Vás požiadame o moderovanie stretnutia a zaslanie potrebného linku.

* Upozorňujeme, že nahrávanie alebo preposielanie akejkoľvek časti online stretnutia je zakázané.

Stornovacie podmienky

Písomné stornovanie prehliadky alebo zmeny rezervácie je potrebné nahlásiť najneskôr šesť pracovných dní pred plánovanou prehliadkou/prednáškou.

Jednotlivci

Pozrite si #GlobalGoals Video prehliadku

Pozrite si sériu video prehliadok s turistickými sprievodcami OSN vo Viedni a dozviete sa, ako OSN vo Viedni a na celom svete naďalej pracuje na dosiahnutí Cieľov udržateľného rozvoja, aj počas toho, ako svet bojuje s pandémiou COVIDU-19.

   

Sledujte v čínštine - angličtine - francúzštine - nemčine - maďarčine - taliančine - ruštine - slovenčine - španielčine - turečtine