Sporočila za javnost

UNIS/OS/317
11 October 2005

Urad Združenih narodov za zadeve, povezane z vesoljem, poudarja vlogo satelitske tehnologije pri zmanjšanju naravnih nesreč

Združeni narodi bodo dali na voljo satelitske slike pri reševanju po potresu v Aziji

DUNAJ, 11. oktobra 2005 (Informacijska služba ZN) -- 12. oktobra bodo Združeni narodi slavili Mednarodni dan za zmanjšanje naravnih nesreč, ki je vsako leto drugo sredo v oktobru.

Pri zmanjšanju naravnih nesreč je zelo pomembna, a malo znana, vloga vesoljske tehnologije. Ena od dejavnosti Urada ZN za zadeve, povezane z vesoljem (OOSA), je uporaba vesoljske tehnologije, še posebej satelitov, ki so na voljo vsem državam, tudi tistim v razvoju, pri blaženju uničenja, ki ga povzročajo naravne nesreče.

Sateliti z velike oddaljenosti odkrivajo področja, ki so jih prizadele nesreče (kot so poplave, nevihte ali potresi), in zbirajo podatke, ki so potrebni za ocenitev obsega nesreče in napovedovanje širitve nesreče na druga področja, ter zbirajo ključne podatke za iskalne in reševalne akcije. Satelitsko tehnologijo uporabljamo tudi pri vzpostavitvi komunikacijskih zvez na prizadetih območjih, na katerih je bila infrastruktura uničena. Takšne rešitve so sestavni del varovanja v primeru nesreč v mnogi razvitih državah in celo v državah v razvoju. V okviru Programa Združenih narodov za uporabo vesolja je OOSA organiziral številne delavnice o uporabi vesoljske tehnologije za varovanje v primeru nesreč, da bi uporaba vesoljske tehnologije s tem postala del programov za varovanje v primeru nesreč po vsem svetu.

Po uničujočem potresu stopnje 7,6 po Richterju, ki je preteklo soboto prizadel Pakistan, Indijo in Afganistan, so Združeni narodi kot pomoč pri reševanju dali na voljo satelitske slike prizadetega območja pred potresom in po njem. Projekt poteka prek Mednarodne listine o vesolju in velikih nesrečah, katere cilj je nuditi enoten sistem v vesolju pridobljenih podatkov in njihovo dostavo prek pooblaščenih uporabnikov ljudem, ki jih je prizadela naravna nesreča ali nesreča, ki jo je povzročil človek.

OOSA sodeluje z Mednarodno listino od avgusta 2003, kar omogoča sistemu ZN, da s stalno neposredno telefonsko povezavo, ki jo nudi OOSA, dobiva podatke od sedmih satelitskih operaterjev prek Listine, ki se odziva klicem na pomoč. Združeni narodi so Listino od avgusta 2003 uporabili enaindvajsetkrat: ob poplavah in zemeljskih plazovih na Kitajskem, v Dominikanski republiki, Etiopiji, Gvajani, na Haitiju, v Keniji, Namibiji, Nepalu, Pakistanu in na Filipinih, po orkanih in tajfunih v Grenadi, Haitiju in na Filipinih, ob potresih v Afganistanu, Indiji, Iranu in Maroku, po železniški nesreči v Severni Koreji, cunamiju v Indijskem oceanu in nazadnje ob poplavah in zemeljskih plazovih v Srednji Ameriki, ki jih je povzročil orkan Stan, ter ob potresu v indijsko-pakistanski obmejni regiji.

Leta 2001 je Generalna skupščina Združenih narodov sklenila, da bo Mednarodni dan za zmanjšanje naravnih nesreč slavila kot sredstvo za spodbujanje svetovne kulture za zmanjšanje naravnih nesreč, ki vključuje preprečevanje in blaženje nesreč ter pripravljenost nanje. Takšna svetovna kultura bi bistveno zmanjšala izreden obseg reševanja, število smrti in uničenih osnov za preživljanje zaradi naravnih nesreč.

***

Urad ZN za zadeve, povezane z vesoljem (OOSA), izvršuje sklepe Generalne skupščine in Odbora za miroljubno uporabo vesolja ter njegovih dveh pododborov, Znanstvenega in tehničnega pododbora ter Pravnega pododbora. Urad OOSA je odgovoren za spodbujanje mednarodnega sodelovanja v miroljubni uporabi vesolja in za podporo razvijajočih se držav pri uporabi vesoljske znanosti in tehnologije. OOSA ima sedež na Dunaju, njegova spletna stran pa je http://www.unoosa.org .

* *** *

Več informacij o Mednarodnem dnevu za zmanjšanje naravnih nesreč obiščite:

http://www.unisdr.org/eng/public_aware/world_camp/2005/2005-press-kit.htm

Več informacij o Uradu ZN za zadeve, povezane z vesoljem pri:

Quais Sultan
vodja programov, OOSA
telefon: +43 1 260 60 4962
e-mail: qais.sultan@unvienna.org