Ženske

Izpostavljena vsebina


Generalni sekretar
Video sporočilo ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami in deklicami
25. november 2021

Nasilje nad ženskami in deklicami je še vedno najbolj razširjen in pereč problem kršenja človekovih pravic na svetu.

Gre za grozljiv zločin in resen problem na področju javnega zdravja, ki ima daljnosežne posledice za milijone žensk in deklic po celem svetu.

Najnovejši podatki Agencije ZN za ženske kažejo, da je med pandemijo COVID-19 prišlo do porasta v nasilju nad ženskami in deklicami.

V 13 državah je skoraj polovica vseh žensk poročala, da so one ali ženske, ki jih poznajo, med pandemijo začele doživljati nasilje na podlagi spola.

Več >>

»Neenakost spolov je velika krivica naše dobe in največji izziv človekovih pravic, s katerim se soočamo.«

Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) António Guterres

»Prednosti enakosti spolov niso samo za ženske in dekleta, temveč za vse, ki jim bo življenje spremenil pravičnejši svet, ki nikogar ne bo puščal za seboj.«

Izvršna direktorica Agencije ZN za enakost spolov in opolnomočenje žensk Phumzile Mlambo-Ngcuka

Ženske in dekleta predstavljajo polovico svetovnega prebivalstva in njegovega potenciala. Enakost spolov je temeljna človekova pravica in pomemben dosežek, ki prinaša izjemne socialno-ekonomske koristi. Enakost spolov je tudi temelj za miren, uspešen in trajnosten svet, vendar neenakost spolov povsod ostaja globoko zakoreninjena in ovira družbeni napredek. Ženskam in dekletom prepogosto ni omogočen dostop do izobrazbe, zdravstvene oskrbe in zaposlitve. Mnoge postanejo žrtve nasilja in diskriminacije, v procesih odločanja pa so premalo zastopane.

»Živimo v moškem svetu, v katerem vlada moška kultura, in to v Združenih narodih še vedno velja. Moški so na oblasti že tisočletja. Spreminjanje stališč je eden najpomembnejših in najtežjih izzivov,« je v govoru ob slavljenju žensk voditeljic v Združenih narodih dejal generalni sekretar António Guterres.

V zadnjih desetletjih so Združeni narodi dosegli pomemben napredek pri spodbujanju enakosti spolov. Prizadevajo si za krepitev vloge in pravic žensk in deklet po vsem svetu. Ustanovna listina Združenih narodov, podpisana leta 1945, je bila prvi mednarodni sporazum, ki uveljavlja načelo enakosti spolov.

Združeni narodi so začeli praznovati mednarodni dan žensk 8. marca med mednarodnim letom žensk leta 1975 kot opomin, da »moramo storiti vse, kar je v naši moči, da premagamo zakoreninjene predsodke, podpremo angažiranost in aktivizem ter spodbujamo enakost spolov in opolnomočenje žensk.« (Generalni sekretar ZN António Guterres)

Cilj trajnostnega razvoja št. 5: Enakost spolov

Pomemben cilj Združenih narodov je prepoznavanje in krepitev razmerja med enakostjo spolov in trajnostnim razvojem. »Poskrbimo, da imajo vsa dekleta na svetu priložnost uresničiti svoje sanje, prebuditi svojo moč in prispevati k trajnostni prihodnosti za vse,« je dejal generalni sekretar ZN António Guterres.

Ta povezava se odraža v 5. cilju trajnostnega razvoja v okviru Agende 2030, ki se osredotoča na doseganje enakosti spolov in krepitev vloge ter položaja žensk in deklet. Peti cilj ima devet podciljev, med drugim odpraviti vse oblike diskriminacije žensk in deklet, odpraviti vse oblike nasilja in škodljivih praks, kot so trgovina z ljudmi, spolno izkoriščanje in prisilne poroke, zagotoviti dostop do spolnega in reproduktivnega zdravja ter popolno in učinkovito sodelovanje, kot tudi enake možnosti za vodenje.

Doseganje enakosti spolov do leta 2030 zahteva nujne ukrepe za odpravo številnih temeljnih vzrokov diskriminacije, ki še vedno omejujejo pravice žensk v zasebni in javni sferi. ZN so začeli veliko projektov in kampanj za dosego tega cilja.

V središču prizadevanja Združenih narodov za doseganje enakosti spolov je Agencija ZN za enakost spolov in opolnomočenje žensk (tudi Agencija ZN za ženske). Slednjo agencijo je leta 2010 ustanovila Generalna skupščina Združenih narodov in tako združila delo sistema ZN. Agencija ZN za ženske podpira Komisijo ZN za status žensk, vodilno globalno medvladno telo, ki je namenjeno spodbujanju enakosti spolov in krepitvi vloge žensk pri oblikovanju politik ter globalnih standardov in norm. Poleg tega Agencija ZN za ženske pomaga državam članicam pri izvajanju teh standardov ter vodi in usklajuje delo sistema ZN na področju enakosti spolov. Spodbuja tudi odgovornost.

Agencija ZN za ženske ima tudi močno humanitarno agendo in deluje na vseh koncih sveta. Leta 2019 je agencija skupaj s partnerji z vsega sveta omogočila humanitarno pomoč 509.000 ženskam in dekletom ter razširila podporo ženskim žrtvam nasilja v 49 državah. Od trenutka, ko je izbruhnila pandemija, je agencija po vsem svetu opozarjala na posebno težek položaj žensk in deklet ter pozvala k ukrepanju proti povečevanju stopnje nasilja na podlagi spola v času zaprtja in izolacije. Poleg tega je Agencija ZN za ženske upravičencem civilne družbe Skrbniškega sklada ZN za odpravo nasilja nad ženskami pomagala pri vzdrževanju osnovnih storitev za žrtve nasilja v 69 državah in ozemljih.

Agencija ZN za ženske je začela tudi inovativno kampanjo HeForShe, pobudo, ki moške in ljudi vseh spolov vabi, naj pokažejo solidarnost z ženskami in ustvarijo drzno, vidno in enotno silo za enakost spolov.

»Enakost spolov je sredstvo za redefiniranje in preoblikovanje moči, ki bo koristilo vsem. Čas je, da se nehamo truditi spreminjati ženske in začnemo spreminjati sisteme in neravnovesja moči, ki jim preprečujejo, da bi uresničile svoj potencial.« - Generalni sekretar ZN António Guterres, mednarodni dan žensk 2020

Pri mirovnih operacijah ZN je poseben poudarek na krepitvi vloge žensk pri sodelovanju v mirovnih procesih in na zavzemanju za njihovo vključevanje v politični in volilni sistem. Poleg tega je upoštevanje razlik med izzivi, s katerimi se spopadajo ženske in moški v konfliktnih in pokonfliktnih situacijah, sestavni del mirovnih operacij ZN.

Kako si Združeni narodi na Dunaju prizadevajo doseči 5. cilj trajnostnega razvoja

Organizacije ZN s sedežem na Dunaju dejavno prispevajo k cilju doseganja enakosti spolov.

Urad Združenih narodov za zadeve vesolja (UNOOSA) je na primer lansiral projekt z naslovom "Vesolje za ženske", ki spodbuja izobraževanje in poklicne možnosti na področju znanosti, tehnologije, tehnike in matematike za dekleta in ženske, zlasti v državah v razvoju, in si prizadeva za vključevanje načela enakosti spolov v vesoljskem sektorju.

Urad Združenih narodov za razoroževanje (UNODA) si prizadeva ženske, zlasti tiste s področij globalnega juga, spodbuditi k izobraževanju na področju razoroževanja in neširjenja orožja, na primer prek Dunajskega foruma ženskega visokošolskega izobraževanja za mir.

Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO) pomaga priskrbeti ženskam v državah v razvoju čisto gorivo in obnovljivo energijo. S tem se zmanjša čas, ki ga porabijo za opravila, kot je zbiranje kuriva ali vode, kar jim omogoča zaslužek izven gospodinjstva.

Pobuda za mreženje žensk Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) in Svetovne carinske organizacije (WCO) spodbuja ženske uslužbenke v organih pregona in carine k sodelovanju v programih usposabljanja in vodenja. Te ženske preverjajo, ali pošiljke zabojnikov vsebujejo nedovoljeno blago kot so prepovedane droge ali orožje.

»Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) spodbuja celostne pristope k odpravljanju nasilja na podlagi spola, pri čemer za oblikovanje preventivnih strategij in zagotavljanje podpornih storitev združuje zdravstveni, socialni, policijski in pravosodni sektor. Pomagamo pri integraciji spolno razlikujočih pogledov na odzive na terorizem in upravljanje zaporov,« je dejala izvršna direktorica Urada Združenih narodov za droge in kriminal in generalna direktorica Urada Združenih narodov na Dunaju Ghada Waly.

V okviru mandata UNODC vrsta mednarodnih instrumentov in resolucij poziva države članice, naj vidik enakosti spolov vključijo v svojo zakonodajo in politike ter sprejmejo posebne ukrepe za spodbujanje enakosti spolov in krepitev vloge žensk.

UNODC deluje tudi na številnih projektih in ukrepih, ki obravnavajo povečano ranljivost žensk in otrok na področju drog in kriminala, trgovanja z ljudmi, preprečevanja in dostopa do zdravljenja z drogami povezanih bolezni in okužbo s HIV ter rehabilitacije zapornic.

Ženske na vodilnih položajih

Ženske voditeljice in ženske organizacije so pokazale svoje spretnosti in znanja na vseh področjih dela, od lokalnega do globalnega. Ženske prispevajo raznolike izkušnje, perspektive in spretnosti ter nenadomestljivo prispevajo k odločitvam, politikam in zakonom, ki delujejo bolje za vse. Kljub temu je žensko vodstvo in politično udejstvovanje omejeno. To se zgodi kljub njihovim dokazanim sposobnostim vodstva in uvajanja sprememb ter pravici do enakega sodelovanja pri demokratičnem upravljanju. Posamezne ženske so te ovire premagale z velikim priznanjem in pogosto v korist celotne družbe. Toda za ženske kot celoto morajo biti enaki konkurenčni pogoji in tako enake priložnosti za vse.

Voditeljice v pisarnah Združenih narodov s sedežem na Dunaju

 

Ghada Waly

 

Ghada Waly je prva ženska, ki vodi Urad Združenih narodov za droge in kriminal. Gospa Waly je tudi generalna direktorica Urada Združenih narodov na Dunaju (UNOV), pred tem pa je bila ministrica za socialno solidarnost v Egiptu. Ima 30 let izkušenj na področju trajnostnega razvoja, socialne zaščite, krepitve vloge žensk in mladih ter zmanjševanja revščine.

 


 

Simonetta Di Pippo

 

Simonetta Di Pippo je direktorica Urada Združenih narodov za zadeve vesolja (UNOOSA). Prej je zasedala položaje v Italijanski vesoljski agenciji (ASI) in Evropski vesoljski agenciji (ESA) ter je soustanoviteljica društva Evropske ženske v vesolju (WIA-E).

 


 

Anna Joubin-Bret

 

Anna Joubin-Bret je sekretarka Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) in direktorica oddelka za mednarodno trgovinsko pravo na Uradu za pravne zadeve Združenih narodov. Preden se je pridružila Združenim narodom, je gospa Joubin-Bret na različnih univerzah in inštitutih po vsem svetu predavala o mednarodnem investicijskem pravu in bila odvetnica v Parizu.

 


 

Borislava Batandjieva-Metcalf

 

Borislava Batandjieva-Metcalf je sekretarka Znanstvenega odbora Združenih narodov za učinke atomskega sevanja (UNSCEAR). Ima 22 let izkušenj s področja sevanja in jedrske varnosti, prej pa je sodelovala z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA) in bila zaposlena kot znanstvena sodelavka pri Evropski komisiji.