CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Premaknite kazalec miške na sliko za več informacij

 

Izpostavljena vsebinaČeprav je pandemija izbrisala desetletja razvoja, prizadevanja pri odzivu kažejo znake obnavljanja globalne zavezanosti pospeševanju napredka ciljev trajnostnega razvoja

Več držav in skupnosti se v luči tega, koliko je pandemija COVID-19 prizadela ljudi po vsem svetu, zaveda, da je treba okrepiti prizadevanja za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, piše v Poročilu o ciljih trajnostnega razvoja za leto 2021, ki so ga objavili Združeni narodi (ZN).

Odločitve in ukrepi, ki bodo sprejeti v naslednjih 18 mesecih, bodo določili, ali bodo načrti za obnovo pandemije usmerili svet v doseganje globalno dogovorjenih ciljev, katerih cilj je spodbuditi gospodarsko rast in socialno blaginjo ob hkratnem varovanju okolja.

Nekaj dodatnih dejstev in številk:

 • Stopnja skrajne revščine na svetu se je prvič po letu 1998 zvišala iz 8,4 % v letu 2019 na 9,5 % v letu 2020.
 • Med 1. februarjem in 31. decembrom 2020 so vlade po vsem svetu napovedale več kot 1.600 ukrepov socialne zaščite, ki so večinoma kratkoročni ukrepi za blažitev krize zaradi epidemije COVID-19.
 • Pandemični šoki bodo verjetno povzročili več zaostajanja v rasti, kar že prizadene več kot enega od petih otrok.
 • Pandemija je ustavila ali izničila napredek na področju zdravstva, kar predstavlja večjo grožnjo od same bolezni. Približno 90 % držav še vedno poroča o eni ali več motnjah v bistvenih zdravstvenih storitvah.
 • Vpliv pandemije COVID-19 na šolanje je "generacijska katastrofa." Dodatnih 101 milijona otrok in mladine je padlo pod najnižjo stopnjo bralne usposobljenosti, kar je izničilo dosežke v izobraževanju, ki so bili doseženi v zadnjih dveh desetletjih.
 • Pandemija COVID-19 je negativno vplivala na napredek pri enakopravnosti spolov: okrepilo se je nasilje nad ženskami in dekleti; število porok mladoletnic se bo povečalo, ženske pa so utrpele nesorazmeren delež izgube zaposlitve in povečala se je količina gospodinjskih opravil.
 • 759 milijonov ljudi je ostalo brez elektrike, tretjina svetovnega prebivalstva pa leta 2019 ni imela čistih goriv in tehnologij za kuhanje.
 • Poteka gospodarsko okrevanje, v katerem vodita Kitajska in ZDA, vendar za številne druge države pričakujemo, da se gospodarska rast ne bo vrnila na predpandemično raven pred letoma 2022 ali 2023.
 • Svet ni dosegel ciljev za leto 2020 glede zaustavitve izgube biotske raznovrstnosti in izgube 10 milijonov hektarjev gozda vsako leto med letoma 2015 in 2020.
 • Medtem ko se je neto uradna razvojna pomoč v letu 2020 povečala na skupno 161 milijard dolarjev, to še vedno ne dosega tistega, kar je potrebno za odziv na krizo COVID-19 in izpolnitev že dolgo zastavljenega cilja 0,7 % bruto nacionalnega dohodka.
 • Leta 2020 je 132 držav in ozemelj poročalo, da uvajajo nacionalni statistični načrt, 84 pa jih je imelo načrte, ki so bili v celoti financirani. Le 4 od 46 najmanj razvitih držav je poročalo, da imajo v celoti financirane državne statistične načrte.
Preberite več tukaj >>

Svetovni voditelji so se na zgodovinskem vrhu Združenih narodov, ki je potekal septembra 2015 v New Yorku, zavezali, da bodo odpravili revščino ter preprečevali podnebne spremembe in nepravičnosti. Agenda 2030 za trajnostni razvoj ponuja boljšo prihodnost za milijarde ljudi po svetu in naš planet kot celoto.

Istočasno je 193 držav soglasno sprejelo 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so postali nov univerzalni standard za razvoj. Osnovni namen teh ciljev je zagotoviti, da ne pozabimo na nikogar. Kazalniki v ozadju ciljev zagotavljajo jasna merila za merjenje uspešnosti.

Agenda 2030 za trajnostni razvoj je univerzalna in nedeljiva. Hkrati vse države, tako razvite kot tiste v razvoju, in ljudi poziva, da ukrepajo za odpravo revščine ter preprečevanje podnebnih sprememb in nepravičnosti do leta 2030.

Nastanek Agende 2030 za trajnostni razvoj