CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Premaknite kazalec miške na sliko za več informacij

 

Svetovni voditelji so se na zgodovinskem vrhu Združenih narodov, ki je potekal septembra 2015 v New Yorku, zavezali, da bodo odpravili revščino ter preprečevali podnebne spremembe in nepravičnosti. Agenda 2030 za trajnostni razvoj ponuja boljšo prihodnost za milijarde ljudi po svetu in naš planet kot celoto.

Istočasno je 193 držav soglasno sprejelo 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so postali nov univerzalni standard za razvoj. Osnovni namen teh ciljev je zagotoviti, da ne pozabimo na nikogar. Kazalniki v ozadju ciljev zagotavljajo jasna merila za merjenje uspešnosti.

Agenda 2030 za trajnostni razvoj je univerzalna in nedeljiva. Hkrati vse države, tako razvite kot tiste v razvoju, in ljudi poziva, da ukrepajo za odpravo revščine ter preprečevanje podnebnih sprememb in nepravičnosti do leta 2030.

Nastanek Agende 2030 za trajnostni razvoj