ZAPOSLOVANJE

alt text is missing

Raziščite možnosti za zaposlitev v Združenih narodih

Sekretariat Združenih narodov išče usposobljene in motivirane osebe, ki verjamejo v poslanstvo in mandat Združenih narodov (ZN). Iščejo se osebe, ki so se pripravljene predano posvetiti mednarodni karieri na različnih lokacijah po svetu. ZN so priložnost službovanja v dinamičnem in multikulturnem okolju na različnih delovnih mestih, s ciljem reševati probleme sveta.

Poiščite oglas za odprto delovno mesto v ZN in se prijavite

Vsa odprta delovna mesta v Sekretariatu ZN so objavljena na kariernem portalu ZN (careers.un.org).

ZN ponujajo številne delovne priložnosti. Univerzitetni študentje imajo možnost opravljati delo kot stažisti.

Kandidate za delovna mesta v splošni službi in sorodnih kategorijah, vključno s tistimi, ki delajo kot trgovci ali obrtniki, varnostniki, tajniki in drugo podporno osebje, se zaposluje na lokalni ravni.

Konkurenčni testi

V okviru zaposlovanja ZN ponujajo tudi program Sekretariata ZN za mlade strokovnjake (YPP) in teste za zaposlitve, ki zahtevajo posebne jezikovne veščine.

Cilj programa za mlade strokovnjake je zaposliti nove talente iz držav, ki so v ZN nezadostno zastopane. Mlade se spodbuja tako, da svoje talente razvijejo v okviru ZN.

Upravičeni kandidati:

Državljanstvo: kandidati morajo imeti državljanstvo države, ki je upravičena sodelovati v programu za mlade strokovnjake.

Starost: 32 let ali manj.

Izobrazba: prva stopnja univerzitetne izobrazbe, skladna z delovnim področjem iz razpisa.

Jeziki: tekoče znanje angleščine ali francoščine.

Izkušnje: izkušnje niso potrebne.

 

Informacijska služba ZN na Dunaju (UNIS) izvaja pripravljalne delavnice za kandidate, ki se želijo prijaviti na program za mlade strokovnjake. Skozi delavnice se kandidate pripravi na pisni in ustni del izpita. Hkrati tudi pridobijo številne druge koristne informacije.

Stažiranje (ang.)

alt text is missing

Združeni narodi na Dunaju

alt text is missing

Kampanje

alt text is missing