Sporočila za javnost

UNIS/INF/134
30 March 2006

4. april je Prvi mednarodni dan pomoči in osveščanja o zemeljskih minah

Svet brez grožnje zemeljskih min je uresničljiv v letih, ne desetletjih

Dunaj, 30. marec (Urad Združenih narodov za informiranje) - Generalna skupščina Združenih narodov je razglasila 4. april za mednarodni dan zavednosti in pomoči na področju zemeljskih min. Dan bo povečal osveščenost o zemeljskih minah in o napredku v procesu njihovega uničenja.

V boju proti zemeljskim minam zmagujemo - nekaj držav je že doseglo stanje brez min. Vendar bo dokončna zmaga, , kot pravi Max Gaylard, direktor Službe Združenih narodov za mine, odvisna od brezpogojne podpore vlad držav, ki mine še imajo in vztrajne podpore mednarodne skupnosti.

Gaylard dodaja, da je »naloga uničenja zemeljskih min velikanska, ampak jo je mogoče končati v nekaj letih in ne desetletjih če države, prizadete z minami naredijo vse kar je v njihovi moči, da se očistijo min in če donatorske države in organizacije obdržijo interes in nadaljujejo z denarno podporo. Za razliko od veliko globalnih problemov našega časa, lahko tega rešimo. 4. april je priložnost, da opomnimo svet, da na koncu predora je svetloba.«

Poleg problema zemeljskih min se mora mednarodna skupnost prav tako spoprijeti z problemom eksplozivnih ostankov vojn, ki v nekaterih državah predstavljajo še večjo grožnjo. Eksplozivni ostanki zajemajo neeksplodirano orožje (na primer strelivo, ki se ob trčenju ni sprožilo) in zapuščeno eksplozivno orožje (na primer granate in izstrelki, ki so jih za seboj pustile oborožene sile).

V Poročilu o nadzoru zemeljskih min iz leta 2005 je zapisano, da je 84 držav do določene mere prizadetih z zemeljskimi minami in neeksplodiranimi ostanki, ki letno skupaj ubijejo ali pohabijo med 15 in 20 tisoč otrok in odraslih, kar je manj kot ocenjenih 26 tisoč ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja. Štirinajst agencij, programov, oddelkov in skladov Združenih narodov skupaj pomagajo pri iskanju in uničenju teh naprav ter pri drugih aktivnostih povezanih z zemeljskimi minami v 30 državah in na treh ozemljih.

Aktivnosti povezane z zemeljskimi minami se nanašajo na vrsto prizadevanj za odstranjevanje zemeljskih min in eksplozivnih ostankov vojn ter označevanje in zaprtje nevarnih območij. Vključujejo tudi pomoč žrtvam, izobraževanje ljudi o tem, kako živeti na območju z minami, zagovarjanje univerzalnega sodelovanja v mednarodnih sporazumih, povezanih z zemeljskimi minami, eksplozivnimi ostanki vojn in njihovimi žrtvami, kot tudi uničevanje zalog zemeljskih min, ki so jih nakopičile vlade in nedržavne oborožene skupine.

* *** *

Za dodatne informacije se obrnite na:

Sonja Wintersberger
Associate Information Officer, UNIS Vienna
Telephone : + 43 1 260 60 3430
E-mail : sonja.wintersberger@unvienna.org