Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/711
12. februar 2016

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

Sporočilo ob svetovnem dnevu radia

13. februar 2016

DUNAJ, 13. februar (Informacijska služba ZN) - Radio je lahko v času kriz in izrednih razmer rešilna bilka.

Za ljudi, ujete v konflikte in druge izredne razmere, lahko radio zagotavlja življenjsko pomembne informacije.

Radio lahko pomaga pri operacijah zagotavljanja nujne pomoči in s tem pri obnovi prizadetih skupnosti.

Prek lokalnih radijskih postaj lahko domačini spregovorijo in so slišani.

Letos smo začeli uresničevati cilje trajnostnega razvoja. Pri tem, za doseganje človeškega napredka, uporabimo radio.

V pripravah na svetovni humanitarni vrh, ki bo maja letos, najdimo načine, kako radio še bolje uporabiti za pomoč ljudem v nujnih primerih.

Na ta svetovni dan radia dokažimo, da radio rešuje življenja.

* *** *