Navštívte Organizáciu Spojených národov

Zmeňme spoločne náš svet - Interaktívna prehliadka

Prehliadky a prednášky priamo vo Viedenskom medzinárodnom centre ostávajú ako prevencia proti COVIDU-19 do odvolania pozastavené. Možnosť virtuálnych prehliadok 

Ukončenie chudoby, boj proti klimatickým zmenám, rovnaké práva pre ženy a dievčatá - svetoví lídri sa zaviazali dosiahnuť 17 ambicióznych cieľov do roku 2030, aby sa náš svet zmenil. Naša interaktívna prehliadka 'Zmeňme spoločne náš svet' dáva školským skupinám, ktoré navštívia OSN vo Viedni, do popredia Ciele udržateľného rozvoja . Rozhodnite sa pre tento interaktívny formát, ak chcete, aby sa Vaši žiaci oboznámili s prácou Spojených národov a ich organizácií sídliacich vo Viedni.

Koncept prehliadky

Časový koncept 90-minútovej prehliadky dovoľuje sprievodcovi vytvoriť mix zaujímavých informácií a interaktívnych hier. Úlohou sprievodcu je vysvetliť, akú úlohu zohráva OSN v dosiahnutí konsenzu ohľadom globálnych výziev, väčšinou v rámci návštevy ozajstnej konferenčnej miestnosti a takisto vyzvať skupinu, aby sa aktívne a detailne zaoberala niektorými zo 17 cieľov. Účastníci sa dozvedia, akým spôsobom sa snažia organizácie OSN sídliace vo Viednia v iných častiach sveta dosiahnuť tieto ciele a mladí ľudia pôjdu späť domov s novými myšlienkami a nápadmi, ako aj ich konanie môže dopomôcť zmeniť svet. 

Informačný materiál pre učiteľov

Ak ste pedagóg, táto prehliadka Vám môže slúžiť ako východiskový bod pre obsiahlejšiu diskusiu v triede o udržateľnom rozvoji a ľudských právach. Učitelia dostanú po prehliadke informačný materiál v tlačenej podobe, ktorý obsahuje takisto aj informácie k online zdrojom pre výučbu. 

Sprievodca učebnými materiálmi vo Vašom jazyku

Ľudské práva (PDF)
Ciele udržateľného rozvoja (PDF) 

#GlobalGoals Video prehliadky

Tieto 5-minútové video prehliadky informujú, ako OSN vo Viedni a po celom svete aj počas krízy COVIDU-19 naďalej pracuje na dosiahnutí Cieľov udržateľného rozvoja

   

Sledujte v čínštine - angličtine - francúzštine - nemčine - maďarčine - taliančine - ruštine - slovenčine - španielčine - turečtine 

Informačný materiál o OSN pre učiteľov
Anglicky   -   Nemecky   -   Maďarsky   -   Slovensky   -   Slovinsky

Realizovanie  Cieľov udržateľného rozvoja
Arabsky   -   Čínsky   -   Anglicky   -   Francúzsky   -   Rusky   -   Španielsky

Manuál pre lenivých, ako zachrániť svet
Arabsky -   Čínsky -   Anglicky -   Francúzsky -   Rusky -   Španielsky
Stiahnuť ako PDF po   Nemecky,   Maďarsky,   Slovensky,   Slovinsky

Footprints for Hope
Arabsky -   Čínsky -   Anglicky -   Francúzsky -   Nemecky -   Maďarsky -   Rusky -   Slovensky -   Slovinsky -   Španielsky