Sporočila za javnost

SG/SM/10132
OBV/510
20. oktober 2005

Generalni sekretar ob dnevu Združenih narodov sporoča, da mora biti organizacija odraz nove dobe in se odzivati njenim izzivom

NEW  YORK,  30. september  (Sedež ZN) -- Sledi sporočilo generalnega sekretarja Združenih narodov Kofija Annana ob Dnevu Združenih narodov, ki bo obeležen 24. oktobra:

Danes, ko slavimo šestdeset let naših Združenih narodov, moramo spoznati, da je današnji svet precej drugačen od sveta naših ustanoviteljev.

Združeni narodi morajo biti odraz nove dobe in se odzivati njenim izzivom. Pri tem je najbolj pomembno vedeti, da stotine milijonov ljudi brez pomoči trpi zaradi lakote, bolezni in poslabšanja okolja, čeprav ima svet sredstva, s katerimi jih lahko reši.

Prejšnji mesec so se v New Yorku srečali svetovni voditelji, da bi izdelali skupen odgovor na te izzive.

Voditelji tako bogatih kot revnih držav so se zavezali podrobni politiki, ki lahko, če bo uvedena v celoti, v prihodnjih desetih letih za 50 odstotkov zmanjša lakoto in revščino.

Odločili so se, da bodo ustanovili nova telesa ZN za krepitev človekovih pravic in vzpostavitev trajnega miru v državah, kjer divja vojna.

Obljubili so, da se bodo borili proti terorizmu in vsem njegovim oblikam ter da se bodo skupaj odzvali, kadar bo potrebno, da bodo ljudi rešili pred genocidom in drugimi grozljivimi zločini.

Sprejeli so pomembne reforme Sekretariata Združenih narodov.

Toda o podnebnih spremembah in o reformah Varnostnega sveta so dali le neodločne izjave. O širitvi jedrskega orožja in razorožitvi pa se sploh niso mogli sporazumeti.

Pustili so nam veliko dela. Danes, ko obeležujemo 60. obletnico naše nepogrešljive institucije, Vam obljubljam, da bom prispeval svoj delež. Vam, državljanom sveta, pa zaupam, da boste prispevali svojega.

* *** *