Sajtóközlemények

SG/SM/10132
2005. október 20

Az ENSZ Főtitkárának üzenete az Egyesült Nemzetek napján

2005. október 24.

Ma, amikor az Egyesült Nemzetek fennállásának hatvanadik évfordulóját ünnepeljük, hangsúlyoznunk kell azt a tényt, hogy a mai világunk nagyban különbözik attól, amelyben az ENSZ alapító atyái éltek.

Az Egyesült Nemzeteknek azonban feladata, hogy felismerje és megoldja megváltozott korunk kihívásait - elsősorban azzal a tudattal, hogy emberek százmilliói kiszolgáltatottak az éhínséggel, a betegségekkel és a környezet pusztulásával szemben, annak ellenére, hogy a világ rendelkezik azokkal az erőforrásokkal, melyekkel megmenthetné őket.

Az elmúlt hónapban a világ vezetői találkoztak New Yorkban, hogy ezekre a kihívásokra egy közös, általánosan használható választ keressenek.

A gazdag és a szegény országok vezetői egyaránt kötelezettséget vállaltak egy olyan részletes politikai irányvonal kidolgozására, amelyet fegyelmezetten követve a következő tíz évben az éhezők és a szegények száma a felére csökkenhet.

Az államok vezetői úgy döntöttek, hogy új testületeket hoznak létre az ENSZ keretein belül, amelyek a háború sújtotta államokban az emberi jogok érvényre juttatását és a tartós béke megteremtését segítik elő.

Ígéretet tettek arra, hogy harcolni fognak a terror minden formája ellen, és arra is, hogy amennyiben szükséges, közösen lépnek fel a polgári lakosság védelmében, népirtások és más szörnyű emberiség elleni bűnök esetén.

Az Egyesült Nemzetek tagállamainak vezetői fontos, az ENSZ Titkárságát érintő reformokról határoztak.

A klímaváltozást és a Biztonsági Tanács reformját érintő ügyekben azonban csak gyenge lábakon álló nyilatkozatra futotta. A leszerelés és az atomfegyverek proliferációja kérdéskörében pedig semmiről sem tudtak megállapodni.

Nagyon sok munkát hagytak tehát meg nekünk. Most, hogy nélkülözhetetlen szervezetünk 60. évfordulóját ünnepeljük, ígérem, hogy minden tőlem telhetőt megteszek és hiszek abban, hogy Önök, a globalizált világ polgáraként szintén kiveszik részüket ebből a munkából.

* *** *