Sporočila za javnost

SG/SM/10163
OBV/515
17 October 2005

Generalni Sekretar

SPOROČILO OB MEDNARODNEM DNEVU ZA ODPRAVO REVŠČINE

17. oktobra 2005

Revščina uničuje družine, skupnosti in narode. Povzroča nestabilnost in politične nemire ter spodbuja spore. Danes okoli 800 milijonov ljudi trpi kronično lakoto in podhranjenost. Vsak dan zaradi neposrednih posledic revščine umre 30.000 otrok.

Ti podatki dajejo toliko večjo težo temi letošnjega Mednarodnega dne za odpravo revščine - »Doseganje Milenijskih razvojnih ciljev: Krepitev najrevnejših med revnimi«. Tema poudarja dejstvo, da je revščino mogoče zmanjšati samo, če pomagamo najrevnejšim med revnimi, tudi tistim, ki so pogosto izključeni iz razvojnega procesa. Le če z njimi vzpostavimo partnerstva in se spoprimemo z neenakostjo, bomo revščino v celoti odpravili.

Milenijska deklaracija in Milenijski razvojni cilji, ki jih je leta 2000 sprejelo 189 voditeljev držav in vlad, predstavljajo partnerstvo med bogatimi in revnimi državami za boj proti skrajni revščini in za doseganje konkretnega, izmerljivega izboljšanja življenja milijonov moških, žensk in otrok po svetu. Milenijski cilji oblikujejo temelje za spodbujanje človekovega razvoja. Vključujejo zagotavljanje osnovnošolske izobrazbe za vse otroke, zmanjševanje umrljivosti otrok in mater, zajezitev HIV-a in aidsa ter drugih nevarnih bolezni in izredno pomembno prizadevanje, da do leta 2015 prepolovimo število ljudi, ki živijo v skrajni revščini in lakoti.

Septembra 2005 so se svetovni voditelji zbrali še enkrat ter soglasno potrdili Milenijske razvojne cilje in širši načrt za razvoj ZN, ki je bil sprejet na konferencah in vrhih organizacije. Voditelji so se strinjali, da bodo do leta 2006 sprejeli izčrpne državne razvojne strategije, s katerimi bodo dosegli razvojne načrte. Razvite države so soglašale, da bodo podpirale prizadevanja držav v razvoju s povečano razvojno pomočjo, spremljevalnimi sporazumi za odpis dolga nekaterim najrevnejšim državam in z ukrepi, ki bodo zagotavljali, da bo trgovina prispevala svoj delež h krepitvi gospodarske rasti, zaposlovanja in razvoja za vse.

Te zaveze predstavljajo preboj v boju proti revščini - obljube, za katere moramo skupaj poskrbeti, da se bodo spremenile v konkretna dejanja, še posebej za najrevnejše ljudi na svetu. Ob letošnjem Mednarodnem dnevu za odpravo revščine sklenimo, da bomo nadgrajevali zagon, ki ga imamo zdaj. Delujmo v partnerstvu med bogatimi in revnimi, da bomo vsem ljudem izboljšali možnosti za boljše življenje.

Kofi A. Annan

* *** *