PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

alt text is missing

Objavte možnosti kariéry s OSN

Sekretariát OSN hľadá kompetentných a motivovaných ľudí so silnou dôverou v ciele a poslanie OSN, ktorí sú pripravení venovať sa prospešnej medzinárodnej kariére na rôznych miestach po celom svete. Organizácia Spojených národov poskytuje príležitosť byť v službe v dynamickom a multikultúrnom prostredí v širokej škále pracovných miest na podporu globálnych cieľov.

Prezrite si voľné pracovné miesta v OSN a pošlite svoju žiadosť.

Všetky voľné pracovné pozície v rámci Sekretariátu OSN sú zverejnené na Kariérnom portáli OSN (careers.un.org).

OSN ponúka široké spektrum možností ako začať pracovať pre OSN. Vysokoškolským študentom ponúka možnosť absolvovať stáže.

Kandidáti na pracovné pozície v kategórii Všeobecná služba (General Service) a súvisiacich kategóriách vrátane pozícií v oblasti obchodu, remesiel, bezpečnosti a zabezpečenia, sekretárskych či iných podporných pozícií, sú prijímaní lokálne.

Výberové konanie

Pre mladých profesionálov OSN ponúka Program pre mladých profesionálov (Young Professionals Programme, YPP) a skúšky na pozície vyžadujúce osobitné jazykové znalosti.

Cieľom Programu pre mladých profesionálov (YPP) je priniesť nové talenty do OSN z krajín, ktoré v ňom ešte nie sú zastúpené alebo sú v ňom zastúpené nedostatočne a zároveň rozpoznať talenty, ktoré už v Organizácii pracujú.

Spôsobilosť:

Národnosť: V čase podania prihlášky musí mať kandidát národnosť členskej krajiny.

Vek: 32 rokov a menej

Vzdelanie: Pre každú skupinu pracovných pozícií je dostatočný prvý stupeň vysokoškolského vzdelania.

Jazyk:  Plynulosť v angličtine alebo francúzštine

Skúsenosti:  Nevyžadujú sa.

 

Informačná služba OSN vo Viedni (UNIS) organizuje prípravné semináre pre kandidátov na skúšky YPP, aby im pomohla s prípravou na písomné a ústne skúšky a poskytla im užitočné informácie.

 

Stáže (angl.)

alt text is missing

OSN vo Viedni

alt text is missing

Kampane

alt text is missing