Sporočila za javnost

UNIS/INF/170
12 October 2006

Sklad za izgradnjo miru

Osnovni podatki

Sklad za izgradnjo miru je večletni skrbniški sklad in je namenjen pokritju več pokonfliktnih situacij istočasno. Sklad bo nudil podporo posredovanjem, ki so neposredno povezana s procesom izgradnje miru, in si prizadeval za zapolnitev kritičnih vrzeli v procesu izgradnje miru, še posebej na področjih, za katera ni na razpolago nobenega drugega mehanizma financiranja. To lahko vključuje dejavnosti, povezane z uresničevanjem mirovnega procesa ali posredovanja za ublažitev groženj mirovnemu procesu. Podpora sklada naj bi imela pospeševalen učinek pri pridobivanju drugih, trajnejših podpornih mehanizmov. Pomoč ponujena preko Sklada za izgradnjo miru mora imeti neposreden in pozitiven vpliv na trajnost procesa za izgradnjo miru.

Do sedaj so donatorji v sklad namenili več kot 140 milijonov dolarjev, kar predstavlja več kot polovico načrtovanih potreb. Sklad je večleten in bo za ohranitev svoje zmožnosti odziva na nove izzive potreboval redne prispevke.

Generalni sekretar je Sklad za izgradnjo miru ustanovil na zahtevo Generalne skupščine. Pri oblikovanju pravil delovanja sklada se je Generalni sekretar posvetoval z državami članicami in Generalni skupščini zaključek tega procesa posredoval s svojim poročilom A/60/984.

Sklad za izgradnjo miru je ustanovil Generalni sekretar, njegovo vsakodnevno delovanje pa bo nadzoroval Urad za podporo izgradnji miru. Program Združenih narodov za razvoj je bil imenovan za upravitelja sklada in bo prevzel odgovornost za finančno upravljanje sklada in njegova dejanska izplačila.

Komisija za izgradnjo miru lahko razglasi državo, ki je v njeni obravnavi, kot primerno za pridobitev pomoči iz sklada; ta oznaka bo uradno sprožila postopek za dodelitev in izplačilo. Nekatere države, ki so pravkar izšle iz konfliktov, ki niso pod aktivno obravnavo komisije, lahko za pridobitev pomoči priporoči Generalni sekretar.

Vlada in sistem Združenih narodov v dotični državi se dogovorita o kratkoročnem načrtu prioritet, ki vsebuje izbrano število kritičnih posredovanj za okrepitev in vzdrževanje procesa za izgradnjo miru. Načrt bo pregledal Pomočnik Generalnega sekretarja za izgradnjo miru v posvetovanju z drugimi vpletenimi telesi Združenih narodov. Po zaključenem postopku bo za državo izdan finančni okvir. Znotraj tega okvirja in v luči imenovanih prioritet je dejanska odločitev za odobritev projektov poverjena Združenim narodom na ravni države v sodelovanju z vladnimi oblastmi.

Vladne oblasti, nevladne organizacije, telesa Združenih narodov in druge mednarodne organizacije lahko pridobijo podporo sklada za izgradnjo miru skozi projektne sporazume.

V primeru da država, ki je pravkar izšla iz konflikta, potrebuje dostop do takojšnjega financiranja, zato da se lahko odzove na nepričakovano in neposredno grožnjo mirovnemu procesu, bo sklad dovolil izredna izplačila do 1 milijona dolarjev, na zahtevo najvišjega uradnika Združenih narodov v tej državi.

* *** *