Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/267
20. maj 2011

Generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon:

"Gozdovi prinašajo številne koristi"

Sporočilo ob mednarodnem dnevu biološke raznovrstnosti,
22. maj 2011

DUNAJ, 22. maj (Informacijska služba ZN) - Letošnji mednarodni dan biotske raznovrstnosti se povezuje z letošnjim mednarodnim letom gozdov, ki ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Z letom gozdov želi skupščina mednarodno skupnost poučiti o vrednosti gozdov in o izjemnih socialnih, gospodarskih in okoljskih stroških njihove izgube.

Gozdovi prinašajo številne koristi; lovijo in hranijo vodo, uravnovešajo prst, ohranjajo biološko raznovrstnost in imajo pomemben prispevek pri uravnavanju podnebja ter zniževanju toplogrednih plinov, ki povzročajo podnebne spremembe. Gozdovi tudi prinašajo dobiček mednarodnim podjetjem in zagotavljajo pomembne prihodke za stotine milijonov najrevnejših ljudi na svetu. Čeprav se vedno bolj zavedamo, da prekomerno obremenjujemo in izkoriščamo gozdove, ti še naprej izginjajo zaskrbljujoče hitro. Letošnji mednarodni dan biotske raznovrstnosti tako opozarja na nujnost takojšnjih ukrepov.

Lansko leto so države na vrhu o biotski raznovrstnosti v Nagoji na Japonskem dosegle dogovor o novem strateškem načrtu za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Načrt se imenuje Aichi, in sicer po regiji blizu Nagoje. Cilji Aichi pozivajo k znatnemu zmanjšanju stopnje izgube, degradacije in fragmentacije vseh naravnih habitatov, vključno z gozdovi, do leta 2020. Eden izmed pomembnih ukrepov, o katerih so se dogovorili na Japonskem, je Nagojski protokol o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe. Gozdovi razpolagajo z ogromno in komaj zabeleženo količino biotske raznovrstnosti. Hitra ratifikacija protokola in njegovo izvajanje bi močno prispevalo k varovanju gozdov in trajnostnemu koriščenju biotske raznovrstnosti. Med drugim bi s tem tudi prispevali k zmanjševanju revščine in trajnostnemu razvoju.

Nadaljevanje pogajanj o podnebnih spremembah kaže na to, da raste zavest o tem, da lahko zmanjšanje krčenja in degradacije gozdov odigra pomembno vlogo pri naših odzivih na kombinirano grožnjo podnebnih sprememb, izgube biotske raznovrstnosti in degradacije tal. Vesel sem, da se krepi zavest o pomenu gozdov za trajnostni razvoj.

Pred skoraj dvema desetletjema so se svetovni voditelji v Riu sporazumeli o načelih za varovanje gozdov, kar je bil eden največjih dosežkov svetovnega vrha za Zemljo, hkrati pa je prišlo tudi do oblikovanja Konvencije o biološki raznovrstnosti. Prihodnje leto se bodo države ponovno sestale v Riu na konferenci Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio +20). Medtem ko nestrpno pričakujemo to prelomno konferenco, pozivam vse sektorje družbe, da se ponovno zavzamejo za ustrezno upravljanje, ohranjanje in trajnostni razvoj vseh vrst gozdov. Zavzemamo se za našo skupno prihodnost.

* *** *