Sajtóközlemények

Csak tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum

UNIS/SGSM/266
2011. május 20.

Ban Ki Mun, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára

"Az erdők jótékony hatásai messzire mutatnak"

Üzenete a biológiai sokféleség nemzetközi napján
2011. május 22.

BÉCS, május 22. (ENSZ Információs Szolgálat) - A biológiai sokféleség nemzetközi napja idén egybe esik azzal, hogy a 2011. év az erdők nemzetközi éve, amelyet az ENSZ Közgyűlés azért határozott el, hogy felhívja a globális közösség figyelmét az erdők értékeire, és elvesztésük társadalmi, gazdasági és környezeti költségeire.

Az erdők jótékony hatásai messzire mutatnak. Az erdők felfogják és raktározzák a vizet, stabilizálják a talajt, otthont adnak a biológia sokszínűségnek és jelentős mértékben befolyásolják a klímát és segítik az éghajlatváltozást okozó, üvegházhatást fokozó gázok kordában tartását. Profitot termelnek nemzetközi nagyvállalatoknak és nélkülözhetetlen bevételi és nyersanyagforrást jelentenek a világon élő legszegényebb emberek millióinak. Mégis, hiába értjük és értékeljük egyre jobban azt, amit az erdőktől kapunk, számuk riasztó mértékben egyre csak csökken. Az idei év biológiai sokszínűségének nemzetközi napja a sürgős intézkedések hangsúlyozását tűzte ki célul.

Tavaly a kormányok Aicsiban, Japánban, a nagojai Biodiverzitás-csúcs során egy új stratégiai tervet fogadtak el a biológiai sokszínűség fenntartására. Az Aicsi célok 2020-ra a természetes élőhelyek (beleértve az erdőket is) eltűnésének, gyengülésének és széttöredezésének jelentős mértékű csökkentését irányozzák elő. Az egyik Japánban elfogadott legfontosabb eszköz a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről és a hasznosításukból származó előnyök igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagoja Jegyzőkönyv. Az erdők hatalmas - és alig feltárt - tárházai a biológiai sokféleségnek. A Jegyzőkönyv mielőbbi ratifikálása és megvalósítása elősegítheti az erdők védelmét és a biológia sokféleség fenntartható használatát. Ugyancsak képes hozzájárulni a szegénység csökkentéséhez és a fenntartható nemzeti fejlődéshez.

A jelenleg is zajló éghajlatváltozással kapcsolatos tárgyalások jól mutatják, hogy egyre többen felismerik azt, hogy az erdőirtások és erdőpusztulások visszaszorítása nagy szerepet játszhat az éghajlatváltozás, a biológiai sokszínűség elvesztése és az elsivatagosodás okozta fenyegetésekre adott válaszunkban. Fel kívánom hívni a figyelmet az erdők fontosságának megújuló hangsúlyára a fenntartható fejlődésben.

Közel két évtizede a világ vezetői a Riói Erdő Alapelveket a Föld Csúcstalálkozó egyik fő eredményeként könyvelték el, ekkor született meg a Biológiai Sokféleség Egyezmény is. Jövőre a kormányok ismét összegyűlnek Rióban az ENSZ Fenntartható Fejlődés Konferenciáján (Rió+20). Ahogy előretekintünk erre a mérföldkőnek számító konferenciára, sürgetem a társadalom minden szektorát, hogy újra kötelezzék el magukat mindenfajta erdő fenntartható fejlődéséért, megőrzéséért és kezeléséért közös jövőnk érdekében.

* *** *