CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 

Umiestnite kurzor na obrázok pre viac informácií

 

Lídri na celom svete sa zaviazali ukončiť chudobu, bojovať proti klimatickým zmenám a nespravodlivosti na historickom summite OSN v New Yorku v septembri 2015. Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj ponúka lepšiu budúcnosť nielen pre miliardy ľudí na celom svete, ale aj pre planétu ako takú.

17 Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), ktoré jednohlasne prijalo 193 krajín, predstavujú nový univerzálny štandard pre rozvoj, ktorý myslí na všetkých obyvateľov planéty. Vďaka zámerom a indikátorom, s ktorými sa v pláne tiež počíta, bude meranie úspechu oveľa jednoduchšie.

Táto univerzálna a nedeliteľná Agenda vyzýva, aby sa do plnenia jej Cieľov do roku 2030 - ukončenie chudoby, riešenia nerovnosti a boja s klimatickými zmenami - zapojili všetci - vyspelé aj rozvojové krajiny, aj ľudia.

Tvorba a príprava Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj