Informativne narave – ni uradni dokument

UNIS/NAR/1481
5. marec 2024

V letnem poročilu Mednarodnega nadzornega sveta za droge je poudarjena vloga interneta pri trgovanju z drogami in njihovem uživanju

V svojem letnem poročilu za leto 2023 Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB):

-       ugotavlja, da se je s spletnimi trgovinami z drogami povečala dostopnost drog na nezakonitem trgu;

-       opozarja, da je varnost pacientov ogrožena zaradi nezakonitih internetnih lekarn, ki prodajajo zdravila brez recepta neposredno potrošniku;

-       izpostavlja zastrašujočo nalogo, s katero se soočajo organi pregona pri spremljanju in preganjanju spletnih dejavnosti z drogami;

-       vidi priložnosti v uporabi interneta in družbenih omrežij za kampanje preprečevanja uporabe drog ter za izboljšanje dostopa do storitev zdravljenja odvisnosti od drog;

-       spodbuja vlade, naj uporabijo celoten nabor orodij in programov INCB za pomoč pri svojih prizadevanjih za boj proti izkoriščanju interneta za trgovanje z drogami; in

-       izraža zaskrbljenost zaradi vztrajnih regionalnih razlik v dostopnosti in porabi legalnih zdravil za blaženje bolečin.

DUNAJ, 5. marec (Informacijska služba Združenih narodov) – V svojem letnem poročilu Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB) pravi, da razvijajoča se pokrajina spletnega trgovanja z drogami predstavlja nove izzive za njihov nadzor. INCB pravi, da obstajajo tudi priložnosti za uporabo interneta za preprečevanje uporabe drog in za zdravljenje ter zaščito zdravja in dobrobiti ljudi.

Nekateri ključni izzivi za nadzor nad drogami v dobi interneta so povečana dostopnost nezakonitih drog na internetu, izkoriščanje spletnih platform, vključno z družbenimi omrežji, s strani kriminalnih skupin, in povečano tveganje smrti zaradi predoziranja zaradi prisotnosti fentanila ter drugih sintetičnih opioidov na spletu.

"Vidimo, da se trgovanje z drogami ne odvija samo na temnem spletu. Kriminalci izkoriščajo tudi legitimne platforme elektronskega poslovanja. Spodbujamo vlade, naj sodelujejo s privatnim sektorjem in projekti INCB, da preprečijo in odkrijejo trgovanje z drogami in drugimi nevarnimi snovmi na spletu," je dejal Jallal Toufiq, predsednik INCB.

Uporaba družbenih omrežij in drugih spletnih platform pomeni, da lahko trgovci z drogami svoje izdelke oglašujejo širokim globalnim občinstvom. Različne konvencionalne družbene medije se uporablja kot lokalne tržnice, nedovoljena vsebina pa je široko dostopna otrokom in mladostnikom.

Metode šifriranja, anonimno brskanje po temnem spletu in kripto valute se pogosto uporabljajo za izogibanje odkrivanju, kar povzroča težave pri preganjanju spletnih trgovanj. Povzročitelji lahko svoje dejavnosti preselijo na ozemlja z manj intenzivnimi ukrepi izvrševanja zakonov oziroma lažjimi sankcijami, ali se celo prestavijo v države, kjer se lahko izognejo izročitvi. Velik obseg spletnih dejavnosti dodatno zapleta zadevo. V enem primeru v Franciji so organi pregona zbrali več kot 120 milijonov besedilnih sporočil s 60.000 mobilnih telefonov.

Med drugim je še ogrožena varnost pacientov zaradi nezakonitih internetnih lekarn, ki zdravila prodajajo brez recepta neposredno potrošnikom. Potrošniki ne morejo vedeti, ali so zdravila ponarejena, neodobrena ali celo nezakonita. Globalna trgovina z nezakonitimi farmacevtskimi izdelki naj bi bila vredna 4,4 milijarde ameriških dolarjev (USD).

Priložnosti za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od drog

INCB vidi priložnosti za uporabo spletnih platform za preprečevanje nezdravstvene uporabe drog, ozaveščanje o škodljivih učinkih uporabe drog in podporo javnim zdravstvenim kampanjam. Vlade lahko uporabljajo družbena omrežja za izvajanje kampanj za preprečevanje uporabe drog, zlasti med mladimi.

"Obstajajo priložnosti za uporabo družbenih omrežij in interneta za preprečevanje uporabe drog, ozaveščanje o njihovih škodljivih učinkih in izboljšanje dostopa do storitev zdravljenja odvisnosti od drog," je dejal predsednik INCB Toufiq. "Hkrati smo zaskrbljeni zaradi naraščajoče uporabe družbenih omrežij za trženje drog, tudi otrokom, in nad načini, kako kriminalci izkoriščajo spletne platforme za nezakonite dejavnosti."

Telemedicina in internetne lekarne bi lahko izboljšale dostop do zdravstvenih storitev in pomagale doseči paciente z motnjami uporabe drog ter zagotovile storitve zdravljenja odvisnosti od drog večjemu številu ljudi. Spletne platforme bi se lahko uporabljale tudi za deljenje informacij o negativnih posledicah uporabe drog in posredovanje opozoril o ponarejenih drogah, kar bi lahko rešilo življenja.

Mednarodno sodelovanje bistveno za spopadanje s tem naraščajočim trendom

Globalna narava spletnih platform naredi sodelovanje ključno za identifikacijo novih groženj in razvoj učinkovitih odzivov. INCB spodbuja prostovoljno sodelovanje med vladami in spletnimi industrijami za obvladovanje zlorabe legitimnih platform elektronskega poslovanja za trgovanje z drogami. Pobude, kot je program GRIDS, so privedle do zasegov drog, aretacij in razpada kriminalnih mrež.

Industrije proizvodnje, trženja, logistike in monetizacije so še posebej ranljive, saj jih lažje izkoriščajo tisti, ki trgujejo z nevarnimi substancami. INCB pravi, da je potrebno povečano sodelovanje med vladami, mednarodnimi organizacijami, regulativnimi organi in zasebnim sektorjem, da se spoprimemo s temi razvijajočimi se izzivi.

Vztrajne razlike pri dostopu do zdravil za blaženje bolečine

V mnogih delih sveta ni dovolj cenovno dostopnega morfija, da bi zadostil medicinskim potrebam. Te vztrajne regionalne razlike pri opioidnih analgetikih, uporabljenih za blaženje bolečin, niso posledica pomanjkanja surovin za opiate, ampak delno zaradi netočnih ocen dejanskih medicinskih potreb njihovih populacij. Raven porabe zdravil za lajšanje bolečin ostaja najvišja v Evropi in Severni Ameriki.

Leta 2023 je bila nujna potreba po zdravilih, ki vsebujejo mednarodno nadzorovane snovi, in sicer za ljudi ujete v naravnih nesrečah in nujnih razmerah, ki so povezane s podnebnimi spremembami in konflikti. INCB poziva vlade, da v takih situacijah uporabijo poenostavljene nadzorne postopke in tako zagotovijo neovirano dostopnost teh zdravil.

Opazne razvojne spremembe v nezakoniti dobavi drog

V Afganistanu je nezakonito gojenje opija in proizvodnja heroina dramatično upadla. INCB pravi, da je treba prizadetim kmetom, ki nimajo drugih virov dohodka, ponuditi alternativne načine preživljanja.

Opioidna kriza ima še naprej resne posledice v Severni Ameriki, pri čemer se je število smrti, v katere so bile vključene sintetične droge, ki niso metadon, še naprej povečevalo in je leta 2021 doseglo več kot 70.000 žrtev.

Kriminalne organizacije za trgovanje z drogami še naprej širijo svoje operacije v Amazonski kotlini na nezakonito rudarjenje, nezakonito sečnjo in trgovanje z divjimi živalmi.

Zabeleženi so rekordni nivoji nezakonitega gojenja grmičevja koke v Kolumbiji in Peruju, ki sta se povečala za 13 oziroma 18 odstotkov. Zasegi kokaina so leta 2021 dosegli rekordno raven v Zahodni in Srednji Afriki, pomembni tranzitni regiji za kokain.

Več evropskih držav nadaljuje s postopnim vzpostavljanjem urejenih trgov za konopljo za nezdravstvene namene. Ti programi se ne zdijo skladni s konvencijami za nadzor nad drogami.

Zdi se, da Južna Azija postaja vedno večja tarča za trgovanje z metamfetaminom, ki ga nezakonito proizvajajo v Afganistanu, namenjen pa je v Evropo in Oceanijo.

Pacifiške otoške države so se preoblikovale iz izključno tranzitnih točk ob poti trgovanja z drogami v ciljne trge za sintetične droge. To postavlja pomembne izzive za skupnosti in njihove javne zdravstvene sisteme.

Poročilo o predhodnih sestavinah

Kot del mednarodnih prizadevanj za preprečevanje zamenjave določenih nadzorovanih kemikalij s tesno povezanimi nadomestki, INCB priporoča, da se skupaj 16 predhodnih sestavin oziroma prekurzorjev amfetaminskih stimulantov (dve seriji tesno povezanih kemikalij) postavi pod mednarodni nadzor.

Dva prekurzorja fentanila sta bila tudi ocenjena in priporočena za mednarodni nadzor s strani INCB, potem ko so za to zaprosile Združene države Amerike. Poročilo o prekurzorjih tudi kaže na porast nekontroliranih prekurzorjev fentanila v Severni Ameriki v letu 2023.

Komisija Združenih narodov za droge bo na svojem zasedanju marca glasovala o postavitvi vseh 18 snovi pod mednarodni nadzor, z uvrstitvijo na Tabelo I Konvencije iz leta 1988.

INCB je zaskrbljen zaradi pomanjkanja revizij in pregledov v določenih območjih proste trgovine, ki so dovzetna za zlorabo za nezakonite dejavnosti. Slednji poziva vlade, da zagotovijo ustrezen nadzor nad temi območji in se tako prepreči njihova zloraba za trgovanje s prekurzorji.

***

INCB je neodvisno, kvazi-sodno telo, zadolženo za spodbujanje in spremljanje skladnosti vlad s tremi mednarodnimi konvencijami za nadzor nad drogami: Enotno konvencijo o mamilih iz leta 1961, Konvencijo o psihotropnih snoveh iz leta 1971 in Konvencijo proti nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami iz leta 1988. Ustanovljen je bil z Enotno konvencijo o mamilih iz leta 1961, trinajst članov odbora pa je izvoljenih s strani Ekonomskega in socialnega sveta ZN za obdobje petih let.

* *** *

Za dodatne informacije se obrnite na:

INCB Sekretariat
Telefon za medije: (+43-1) 26060 4163
E-pošta: incb.secretariat[at]un.org
Spletna stran: www.incb.org

VEČ IZJAV ZA JAVNOST