Nők

Kapcsolódó tartalom


Az ENSZ-főtitkár videóüzenete
a nők elleni erőszak megszüntetésének nemzetközi napján
2021. november 25.

A nők és a lányok elleni erőszak továbbra is az egyik leginkább elterjedt és legégetőbb emberi jogi sérelem napjainkban a világon.

Ez egy borzalmas bűntett és egy közegészségügyi vészhelyzet, amely messzemenő következményekkel jár nők és lányok milliói számára világszerte.

A UN Women legfrissebb adatai megerősítik, hogy a COVID-19 járvány ideje alatt felerősödött a nők és a lányok ellen elkövetett erőszak.

13 országban a nők közel fele számolt be arról, hogy ő maga vagy egy általa ismert másik nő nemi alapú erőszakot tapasztalt a járvány idején.

Tovább >>

„A nemek közötti egyenlőtlenség korunk nyomasztó igazságtalansága és a legnagyobb emberi jogi kihívás, amellyel szemben állunk."

António Guterres ENSZ-főtitkár

„A nemek közötti egyenlőség nem csak a nők és a lányok számára előnyös, hanem mindenki számára, akinek megváltoztatja az életét egy igazságosabb világ, ahol senkit sem hagynak magára."

Phumzile Mlambo-Ngcuka a UN Women vezetője

A nők és a lányok képviselik a világ lakosságának és tehetségének a felét. A nemek közötti egyenlőség alapvető emberi jog, amelynek elérése hatalmas társadalmi és gazdasági előnyökkel jár. A nemek közötti egyenlőség jelenti egy békés, virágzó és fenntartható világ alapját is. Ennek ellenére a nemek közötti egyenlőtlenség még mindig mélyen beágyazott a társadalmakban és hátráltatja azok fejlődését. A nők és a lányok gyakran ki vannak zárva az oktatásból és a munkavállalásból vagy nincs hozzáférésük az egészségügyi ellátáshoz, ezen felül túl gyakran válnak erőszak és diszkrimináció áldozataivá, valamint alulreprezentáltak a döntéshozatali folyamatokban.

„Egy férfiak által uralt világban élünk egy férfiak által dominált kultúrával, amely még mindig jelen van az Egyesült Nemzetek Szervezetében is. Több ezer éve a férfiak irányítanak. A hozzáállás megváltoztatása az egyik legfontosabb és egyben a legnehezebb kihívás is”, mondta António Guterres ENSZ-főtitkár az Egyesült Nemzetek Szervezetének női vezetőit ünneplő beszédében.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete jelentős haladást ért el az elmúlt évtizedekben a nemek közötti egyenlőség előmozdítása terén, valamint azért dolgozik, hogy elősegítse a nők és a lányok helyzetét és jogaiknak érvényesítését világszerte. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1945-ben aláírt alapokmánya volt az első nemzetközi megállapodás, amely deklarálta a nemek közötti egyenlőség alapelvét.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete először 1975-ben, a nők nemzetközi évében tartotta meg az azóta március 8-án évente megrendezésre kerülő nemzetközi nőnapot, amely arra emlékeztet bennünket, hogy „mindent meg kell tennünk azért, hogy legyőzzük a mélyen begyökerezett előítéleteket, támogassuk az elköteleződést és az aktivizmust, valamint elősegítsük a nemek közötti egyenlőséget és a nők felemelkedését”. (António Guterres ENSZ-főtitkár)

Az 5. fenntartható fejlődési cél: Nemek közötti egyenlőség

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének fontos célja, hogy beazonosítsa és megerősítse a nemek közötti egyenlőség és a fenntartható fejlődés közötti kapcsolatot. „Gondoskodjunk arról, hogy minden lánynak mindenhol lehetősége legyen arra, hogy valóra váltsa álmait, kiteljesedjen és hozzájáruljon egy mindenki számára elérhető fenntartható jövőhöz”, mondta António Guterres ENSZ-főtitkár.

Ezt testesíti meg a 2030-as fenntarthatósági keretrendszer 5. számú fenntartható fejlődési célja, amely a nemek közötti egyenlőség, valamint a nők és a lányok helyzetének előmozdítására törekszik. Az 5. célnak kilenc alcélja van, többek között a nők és a lányok elleni diszkrimináció összes formájának felszámolása, az erőszak és az olyan káros gyakorlatok megszüntetése, mint az emberkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás és a kényszerházasság. Ezen felül törekszik a szexuális és reprodukciós egészséghez való hozzáférés biztosítására, a vezetői pozíciókban elérhető egyenlő lehetőségekre, valamint az ezekben való teljes és hatékony részvételre.

A nemek közötti egyenlőség 2030-ig való eléréséhez sürgős cselekvésre van szükség, hogy a diszkriminációt kiváltó összes okot felszámoljuk, amelyek még mindig megcsonkítják a nők jogait mind a magánéletükben, mind a közszférában. Az ENSZ számos projektet és kampányt indított ennek a célnak a megvalósításáért.

Az ENSZ munkájának központi prioritása a nemek közötti egyenlőség elérése, amelyet a UN Women testesít meg. Az ENSZ Közgyűlés 2010-ben hozta létre a Nemek Egyenlőségével és a Nők Felemelkedésével Foglalkozó Egységét, hogy összefogja az ENSZ-rendszer munkáját. A UN Women segíti az elsődleges globális kormányközi testület, a Nők Helyzetével Foglalkozó Bizottság munkáját, amelyet a nemek közötti egyenlőség és a nők helyzetének előmozdítása érdekében hoztak létre, valamint azért, hogy segítse a szakpolitikák, a globális elvek és normák kialakítását. Ezen felül a UN Women támogatja a tagállamokat abban, hogy átültessék ezeket az elveket, valamint vezeti és koordinálja ez ENSZ-rendszer nemek közötti egyenlőség érdekében végzett munkáját. Ezen felül előmozdítja az elszámoltathatóságot.

A UN Women jelentős humanitárius programjával a világ minden táján aktív. 2019-ben partnereivel együtt 509 000 nőnek és lánynak nyújtott humanitárius segítséget világszerte. Ezen felül 49 országban támogatja az erőszakot túlélő nőket és lányokat. A világjárvány kitörésekor pedig azonnal felhívta a figyelmet a nőket és a lányokat sújtó negatív következményekre, és fellépést sürgetett a lezárások alatt felerősödő nemi alapú erőszak ellen. A UN Women támogatást nyújtott a civil társadalomnak is az ENSZ Nők Elleni Erőszak Felszámolására létrehozott alapjából azért, hogy működtetni tudják az erőszak túlélőinek nyújtott szolgáltatásaikat 69 országban és területen.

A UN Women elindította az innovatív férfiak a nőkért kampányt (He-For-She campaign), amely felhívja a férfiakat és a más nemi identitással rendelkezőket arra, hogy legyenek szolidárisak a nőkkel szemben, és alakítsanak ki egy merész, látható és egységes erőt a nemek közötti egyenlőség megvalósításáért.

„A nemek közötti egyenlőség az újraértelmezés és az átalakítás módja, amely mindannyiunk számára hasznos. Itt az idő arra, hogy ne a nőket akarjuk megváltoztatni, hanem a rendszereket és a hatalmi egyenlőtlenségeket, amelyek megakadályozzák őket abban, hogy kiteljesedjenek”, mondta António Guterres ENSZ-főtitkár 2020-ban a nemzetközi nőnapon.

Az ENSZ békefenntartás különleges hangsúlyt fektet a nők helyzetének előmozdítására azért, hogy részt vegyenek a békefolyamatokban, valamint kiáll a nők politikai és választási rendszerekbe való bevonása mellett. Ezen felül az ENSZ békefenntartó műveleteinek lényeges részét képezi azoknak a különböző kihívásoknak a figyelembevétele, amelyekkel a konfliktusban és a konfliktus utáni helyzetekben a nők és a férfiak szemben találják magukat.

Mit tesz az ENSZ Bécsben az 5. fenntartható fejlődési cél eléréséért

A bécsi székhelyű ENSZ szervezetek aktívan hozzájárulnak a nemek közötti egyenlőség eléréséhez.

Az ENSZ Világűrirodája (UNOOSA) elindította a „Világűr a nőkért” elnevezésű projektet, amely népszerűsíti a tudományos, a műszaki, a mérnöki és a matematikai oktatást és karriert a lányok és a nők számára, különösen a fejlődő országokban, valamint azért dolgozik, hogy az űrszektorban előmozdítsa a nemek közötti egyenlőséget.

Az Egyesült Nemzetek Leszerelési Ügyekkel Foglalkozó Hivatala (UNODA) azon dolgozik, hogy bátorítsa a nőket, főleg a Globális Délről, hogy tanuljanak a leszerelésről és a non-proliferációról például a nők felsőoktatása a békéért bécsi fórumon keresztül.

Az ENSZ Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) segít tiszta tüzelőt és megújuló energiát biztosítani a nők számára a fejlődő országokban. Ez lecsökkenti az időt, amelyet olyan házimunkákkal töltenek, mint a tüzelőanyag vagy a víz beszerzése, ezáltal lehetővé válik számukra, hogy pénzt keressenek a háztartáson kívül.

Ezen felül az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) által indított, a Nők Hálózati Kezdeményezése és a Vámügyi Világszervezet bátorítja a női vám- és rendészeti tisztviselőket, hogy vegyenek részt továbbképzésben és vezetői programokban. Ezek a női tisztviselők ellenőrzik a konténerhajókat olyan illegális árukat keresve, mint a kábítószerek vagy a fegyverek.

„A UNODC a nemi alapú erőszak holisztikus megközelítését támogatja úgy, hogy egybefogja az egészségügyi, a társadalmi, a rendőri és az igazságszolgáltatási szektorokat azért, hogy megelőző stratégiákat és támogató szolgáltatásokat hozzanak létre. Segítünk beépíteni a nemi alapú megközelítést a terrorizmussal és a büntetés-végrehajtással összefüggésben”, mondta Ghada Waly az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának (UNODC) ügyvezető igazgatója és a bécsi ENSZ Központ főigazgatója.

A UNODC mandátumán belül számos nemzetközi okmány és rendelet hívja fel a tagállamokat, hogy a nemek közötti egyenlőséget csatornázzák be a törvényhozásukba és a szakpolitikáikba, valamint fogadjanak el olyan speciális intézkedéseket, amelyekkel elősegítik a nemek közötti egyenlőséget és a nők felemelkedését.

A UNODC-nek számos projektje és tevékenysége van, amelyek a nők és a gyermekek növekvő kiszolgáltatottságával foglalkozik a kábítószerek és a bűnözés, az emberkereskedelem, a kábítószer-használattal összefüggő betegségek és a HIV-fertőzés megelőzése és kezeléséhez való hozzáférés, valamint a női fogvatartottak rehabilitációja terén.

Női vezetők

A női vezetők és a női szervezetek megmutatták szakértelmüket és tudásukat a munka minden területén a helyi szinttől a globálisig. A nők különböző tapasztalatokkal, látásmóddal és készségekkel rendelkeznek, valamint pótolhatatlan a mindenki számára jobb döntésekhez, politikákhoz és törvényekhez való hozzájárulásuk. Mégis a nők vezetői és politikai részvétele korlátozott. Ez annak ellenére van így, hogy bizonyították rátermettségüket vezetőként és a változás ügynökeiként, valamint ahhoz való joguk ellenére, hogy egyenlően vehessenek részt a demokratikus kormányzásban. A nők egyénileg már legyőzték ezeket az akadályokat nagy elismerések mellett, amelyből gyakran az egész társadalom is profitált. A nők összessége számára viszont egyenlő és mindenki számára elérhető lehetőségekre van szükség.

Női vezetők az ENSZ bécsi székhelyű szervezeteiben

 

Ghada Waly

 

Ghada Waly az első nő az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának (UNODC) élén. Szintén ő a bécsi ENSZ Központ főigazgatója. Korábban Egyiptomban volt társadalmi szolidaritásért felelős miniszter. 30 év tapasztalattal rendelkezik a fenntartható fejlődés, a szegénység csökkentése, a szociális védőrendszer, valamint a nők és a fiatalok helyzetének előmozdítása terén.

 


 

Simonetta Di Pippo

 

Simonetta Di Pippo az ENSZ Világűrirodájának (UNOOSA) igazgatója. Ezt megelőzően az Olasz Világűrügynökségben (ASI), az Európai Világűrügynökségben és a társfinanszírozott Nők a Világűrben Európa (WIA-E) szervezetben töltött be pozíciókat.

 


 

Anna Joubin-Bret

 

Anna Joubin-Bret az ENSZ Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottságának (UNCITRAL) titkára és az ENSZ Jogi Ügyekkel Foglalkozó Hivatalában a Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Részleg igazgatója. Mielőtt csatlakozott az ENSZ-hez, nemzetközi kereskedelmi jogot oktatott számos egyetemen és intézetben világszerte, valamint ügyvédként praktizált Párizsban.

 


 

Borislava Batandjieva-Metcalf

 

Borislava Batandjieva-Metcalf az ENSZ Nukleáris Sugárzás Hatásaival Foglalkozó Tudományos Bizottságának (UNSCEAR) titkára, akinek 22 év tapasztalata van a sugárzás és a nukleáris biztonság terén. Korábban dolgozott a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnél, valamint tudományos projektfelelős volt az Európai Bizottságban.