Sajtóközlemények

Tájékoztatásul - nem hivatalos dokumentum 

UNIS/NAR/1230
2015. március 3.

Az INCB jelentése szerint a világ háromnegyede nem vagy csak korlátozottan fér hozzá fájdalomcsillapítókhoz

Az INCB 2014-es éves jelentés:

  • felhív a nélkülözhetetlen gyógyszerekhez való hozzáférés biztosítására különösen veszélyhelyzetben és konfliktus helyzetekben;
  • felhívja a figyelmet az új pszichoaktív anyagok folyamatos veszélyére és a metilfenidát növekvő használatára;
  • figyelmeztet a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési egyezményektől való eltérésekre; és
  • felhív a kábítószer-ellenőrzés kiegyensúlyozott megközelítésére, hatékonyabb keresletcsökkentési erőfeszítésekre, az emberi jogok tiszteletben tartására, valamint megújítja kérését a kábítószerrel kapcsolatos szabálysértésekért kiszabandó halálbüntetések eltörlésével kapcsolatban.

BÉCS, Március 3. (ENSZ Információs Szolgálat) - Körülbelül 5,5 milliárd ember nem vagy csak korlátozottan fér hozzá olyan gyógyszerekhez, amelyek kábítószert tartalmaznak, mint a kodein vagy a morfium. Ennek következtében a világ lakosságának 75 százaléka nem jut megfelelő fájdalomcsillapításhoz, derül ki a ma Londonban közzétett, az ENSZ bécsi székhelyű Nemzetközi Kábítószer-ellenőrzési Szervének (INCB) 2014-es éves jelentéséből.

Nyomatékosítva ezt az ellentmondást, a jelentés megjegyzi, hogy a világon felhasznált morfium 92 százalékát a világ lakosságának 17 százaléka használja, elsősorban az Egyesült Államokban, Kanadában, Nyugat-Európában, Ausztráliában és Új-Zélandon élők.

A kábítószerek és pszichotróp anyagok orvosi és tudományos célra való elérhetőségével kapcsolatos kérdések kezelése a kormányok egyik kötelezettsége úgy, hogy összhangban legyen a nemzetközi kábítószer-ellenőrzési egyezményekben foglaltakkal.

A kábítószer-probléma kiegyensúlyozott és integrált megközelítése érdekében a kormányoknak biztosítaniuk kell, hogy a kereslet csökkentése a kábítószer-ellenőrzési politikájuk egyik legfőbb prioritása, míg nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük és további támogatást nyújtaniuk, valamint megfelelő forrásokat rendelniük a megelőzésre, a kezelésre és a rehabilitációra, mondja a jelentés.

Az INCB jelentésében megjegyzi, hogy a kábítószer-ellenőrzési intézkedések nem légüres térben léteznek és a kábítószer-ellenőrzési egyezmények végrehajtása során az államoknak más szerződésekből fakadó kötelezettségeinek is eleget kell tenniük, ideértve a nemzetközi emberi jogi kötelezettségeket. Míg a kábítószerrel kapcsolatos szabálysértések különös szankcióiról maguk az államok dönthetnek, az INCB felhív az ilyen esetekben alkalmazott halálbüntetések eltörlésére.

A kábítószerek elérhetősége veszélyhelyzetben és konfliktus helyzetekben

Ahogyan a jelentés rámutat, a természeti katasztrófák és fegyveres konfliktusok világszerte tovább csökkenthetik a nélkülözhetetlen gyógyszerekhez való hozzáférés lehetőségét. A Testület ezért emlékezteti az államokat, hogy a veszélyhelyzet esetén történő orvosi segítséghez egyszerűsített ellenőrzési intézkedések alkalmazhatók. Ez történt 2013-ban a Fülöp-szigeteken a Haiyan tájfun rombolását követően, amikor a Testület felhívta minden ország, ahogyan a humanitárius segítségnyújtók figyelmét is az olyan gyógyszerek exportjára, szállítására és átadására vonatkozó egyszerűsített eljárásra, amelyek nemzetközi ellenőrzés alatt lévő anyagokat tartalmaznak. 

A jelentés kimondja, hogy az államoknak tisztában kell azzal lenniük, hogy a nemzetközi humanitárius jog szerint a fegyveres konfliktusokban harcoló feleknek lehetővé kell tenniük az orvosi segítséghez való hozzáférést, ideértve az általuk ellenőrzött területeken a civil lakosság számára nélkülözhetetlen gyógyszerekhez való hozzáférést.

Új pszichoaktív anyagok: folyamatos veszély

Az új pszichoaktív anyagok (NPS) számában 11 százalékos emelkedés volt megfigyelhető, amellyel 2014-re az egyedi azonosított anyagok száma 388-ra emelkedett az előző évig azonosított 348 anyaghoz képest. Az NPS használatának világszerte való elterjedése jól ábrázolja a kábítószer-probléma dinamikus természetét.

A metilfenidát növekvő használata

A jelentés szintén kiemeli a metilfenidát globális fogyasztásának 66 százalékos megnövekedését világszerte. Ez egy olyan élénkítő szer, amelyet elsősorban a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (ADHD) kezeléseként használnak. Ez a növekedés számos tényezőnek betudható, ideértve az ADHD-s páciensek növekvő számát, a lakosság szélesedő korcsoportját, amely valószínűsíthetően megkapja a kezelést, és a megfelelő orvosi receptre való felírás irányelveinek hiányát, valamint az erős és befolyásos piaci gyakorlatokat. Csak az Egyesült Államokban a 4 és 17 éves kor közötti fiatalok 11 százalékát ADHD-vel diagnosztizálták. Németországban az ADHD diagnózisok száma 42 százalékkal emelkedett a gyermekek és a 19 éves kor alatti fiatalok körében 2006 és 2011 között. A jelentés megjegyzi, hogy egyre több tinédzser és fiatal felnőtt él vissza az ilyen gyógyszerekkel.  

A kannabisz legalizálása Uruguayban és az Egyesült Államok néhány államában

Uruguay az első olyan állam, amely legalizálta a kannabisz és származékainak rekreációs célra való termesztését, terjesztését, eladását és fogyasztását. Az Egyesült Államokban Colorado és Washington államok kezdték el a kannabisz nem orvosi célra történő kereskedelmét és terjesztését, valamint az oregoni és alaszkai szavazók népszavazás keretében megszavazták a kannabisz nem orvosi célra történő kereskedelmének legalizálását.

Mind a törvények Uruguayban és a törvénykezés az Egyesült Államok néhány államában összeegyeztethetetlenek az 1961-es Egységes Kábítószeregyezmény 4. cikkével, amely megköveteli, hogy az államok a kábítószerek használatát kizárólag orvosi és tudományos célra korlátozzák.

Regionális trendek

A béke és biztonság állandó fenyegetettsége Afrika különböző részein megnövelte a tiltott kábítószer-kereskedelmet. Kelet-Afrika egyre inkább a heroin tranzitútvonala útban a dél-afrikai és nyugat-afrikai piacok felé. Dél-Afrika továbbra is a heroin és kokain globális áthaladásának központja. A kannabisz használatának gyakorisága továbbra is jelentős aggodalomra ad okot a kontinensen.

Közép-Amerikát és a Karib-térséget továbbra is a Dél-Amerikából induló és Észak-Amerikába, valamint Európába tartó illegális kábítószerek átrakodási helyeként használják a helyi és nemzetközi szervezett bűncsoportok. A kokaincsempészet továbbra is a legjövedelmezőbb bevétele a szervezett bűncsoportoknak és folyamatosan nő az illegális kábítószerek előállítása is.

Az észak-amerikai régióban a legmagasabb a kábítószerrel összefüggő halálesetek száma a világon. Az Egyesült Államokban több túladagolás következtében bekövetkező haláleset fordul elő elsősorban a receptre kapható opioidok miatt, mint amennyien emberölés és autóbalesetek miatt halnak meg. Különösen az Egyesült Államokban mutat növekvő tendenciát a heroin használata az előző pár évben történt visszaesés után. A kannabisz viszont továbbra is a legszélesebb körben elérhető, használt és árult kábítószer Észak-Amerikában, és aggasztóan főleg a fiatalok körében. Az illegális kannabisz-előállítás és kereskedelem továbbra is növekszik, míg a kannabisz hatásossága is gyorsan emelkedik a régióban. Kanadában egy kormányzati tanulmány szerint a kannabisz használata széles körben elterjedt a 11 és 18 éves kor közötti fiatalok körében és minden 5 fiatalból 1 használt kannabiszt az elmúlt 12 hónapban.

Dél-Amerikában a kokacserje-termesztés teljes területe Bolíviában, Kolumbiában és Peruban körülbelül egyharmadával esett vissza 2007 és 2013 között. A régióban különösen nagy aggodalomra ad okot a kokain elszívható formában való fogyasztása, valamint a kannabisz megnövekedett használata Chilében és Kolumbiában. Kolumbia és Paraguay a kender kiemelkedő forrásaként jelentek meg, amellyel a dél-amerikai határokon keresztül kereskednek.

Kelet- és Délkelet-Ázsiában az amfetamin-típusú stimulánsok illegális piacának terjedése ad a legnagyobb aggodalomra okot. Dél-Ázsiában a metamfetamin előállítása, kereskedelme és használata növekvőben van, ahogyan a kábítószert és pszichotróp anyagokat tartalmazó gyógyszerkészítmények használata és szokásostól eltérő módú használata továbbra is a legnagyobb kábítószerrel kapcsolatos kihívást jelentik.

Nyugat-Ázsiában az ópiát-használat tartós növekedése és Afganisztán tiltott ópiumtermesztése nagy kihívásokat jelent a régió számára. A máktermesztés 7 százalékkal nőtt, míg az ópium előállítás 17 százalékkal növekedett az országban az előző év során. Szintén látható az afgán heroin Srí Lankán keresztül történő kereskedelmének növekedése. Az átlagos lefoglalások tízszeresére nőttek a 2012-es 35 kilogrammtól 350 kilogrammig 2013-ban.

Európában az új pszichoaktív anyagok elérhetősége és használata maradt a legnagyobb közegészségügyi kihívás rekordszámú újonnan azonosított ilyen anyaggal. Kelet- és Dél-kelet Európában összevetve a globális átlaggal jelentősen többen vannak az intravénás kábítószer-fogyasztók és a HIV-fertőzött intravénás kábítószer-fogyasztók is. A heroin használattal összefüggő halálesetek csökkenőben vannak, míg a szintetikus opioidokhoz kapcsolódó halálesetek száma emelkedik. A heroin lefoglalások a balkáni útvonal mentén megnövekedtek, valamint a heroint továbbra is Hollandiában és kisebb mértékben Belgiumban osztják szét újra a nyugat-európai illegális piacokra.

Továbbra is terjed az elsődlegesen otthoni fogyasztási célú tiltott kannabisz-előállítás Nyugat és Közép-Európában, de a kannabisz kereskedelme ebbe a régióba is folytatódik, ideértve a főleg Marokkóból származó kannabisz gyanta és a főleg Albániából származó kender kereskedelmét.

Továbbra is aggasztó az új pszichoaktív anyagok terjedő piaca és a kábítószer-használók viszonylag magas száma Ausztráliában és Új-Zélandon. A kannabisz maradt a leginkább használt kábítószer, amelyet túlnyomórészt helyben állítanak elő.

Prekurzor Jelentés

A Testület Prekurzor Jelentésében rávilágít annak szükségességére, hogy a prekurzorok ellenőrzése megfeleljen a jövő kihívásainak. Az INCB javasolta az ellenőrzési rendszer tökéletesítését, amely több hangsúlyt fektet az önkéntes intézkedésekre és az iparágakkal való minden szintű együttműködésre. A Testület szintén megjegyzi, hogy a kereskedők egyre inkább külön célra előállított vegyületeket keresnek, amelyek máshogy nem elérhetőek.

***

További információ: http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/2015/incb_2015.html

* *** *

További információért keresse:

Reka Furtos
Tájékoztatási tisztviselő, UNIS Vienna
Telefonszám: (+43-1) 26060-83019
Mobil: (+43-699) 1458-3019
Email: reka.furtos[at]unvienna.org