Sporočila za javnost

Informativne narave – ni uradni dokument

UNIS/NAR/1435
25. marec 2021

Mednarodni nadzorni svet (INCB) v letnem poročilu izpostavlja skrito epidemijo uživanja drog med starejšimi

Letno poročilo Mednarodnega nadzornega sveta za droge (v nadaljevanju:INCB) za leto 2020:

  • izpostavlja globalno skrito epidemijo: uporabo drog med starejšimi;
  • obravnava vpliv pandemije COVID-19 na dostopnost zdravil, storitev za preprečevanje in zdravljenje ljudi z duševnim zdravjem in zlorabo substanc ter na trg prepovedanih drog;
  • izraža zaskrbljenost glede števila smrtnih primerov, ki so povezani s prevelikimi odmerki metamfetamina in sintetičnih opioidov. Prav tako izraža zaskrbljenost glede razvoja uporabe konoplje v nemedicinske namene;
  • opozarja na svojo nenehno zaskrbljenostjo glede visoke stopnje nedovoljene proizvodnje opija v Afganistanu v letu 2020;
  • poziva vlade, naj na kazniva dejanja, povezana z mamili, uporabljajo sorazmerne odzive, ki temeljijo na pravni državi in človekovih pravicah;
  • s posebnim poročilom obeležuje 60. in 50. obletnico Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 in Konvencije o psihotropnih substancah iz leta 1971 in tako poudarja potrebo po splošnem izvajanju omenjenih konvencij.

DUNAJ, 25. marec (Informacijska služba ZN) – Pandemija COVID-19 je povzročila povečano povpraševanjem po nadzorovanih zdravilih, zato INCB opozarja na "skrito epidemijo uživanja drog med starejšimi" in škodo, ki jo je pandemija povzročila zdravju in dobremu počutju dani skupini prebivalstva.

INCB v danes objavljenem letnem poročilu poudarja, da so zaradi staranja svetovnega prebivalstva starejši vse bolj izpostavljeni uživanju drog in odvisnosti od njih. Uživanje substanc med starejšimi  in število s tem povezanih motenj se je v zadnjih letih povečalo, vendar je bila ta demografska skupina spregledana. INCB poziva vlade, naj se osredotočijo na uživanje drog med starejšimi in razširijo ter vključijo podporo za starejše. S tem bodo pomagale obrniti omenjen zaskrbljujoč trend.

INCB izraža zaskrbljenost zaradi negativnega vpliva pandemije COVID-19 na svetovno dobavo zdravil. Vladni ukrepi, namenjeni omejevanju širjenja virusa, so povzročili pomanjkanje nekaterih nadzorovanih substanc za uporabo v medicinske in znanstvene namene. Povečano povpraševanje po zdravljenju bolnikov s COVID-19 je povzročilo nadaljnje pomanjkanje, motilo zdravljenje in druge zdravstvene storitve.

INCB poudarja, da je pandemija COVID-19 še posebej prizadela ljudi z motnjami v duševnem zdravju, ki uživajo ustrezna zdravila. Omejitve mobilnosti in socialna izolacija sta povzročili največ obremenitev ljudem s težavami z duševnim zdravjem in težavami z uživanjem substanc ter jim tako velikokrat še poslabšale stanje.

Predsednik INCB Cornelis de Joncheere pravi: “V tem času ne smemo zapustiti ljudi, ki jih prizadenejo motnje, zaradi uživanja drog. INCB poziva vlade, naj zagotovijo, da bodo še naprej zagotavljale storitve za preprečevanje, zdravljenje in rehabilitacijo od drog."

INCB izraža zaskrbljenost glede visokega števila smrtnih primerov, ki so posledica prevelikega odmerka drog. Gre zlasti za fentanil in metamfetamin. INCB ugotavlja, da je pandemija COVID-19 težavo še poslabšala.

INCB je še vedno zaskrbljen zaradi ukrepov nekaterih vlad pri legalizaciji konoplje za uporabo v nemedicinske namene. INCB ponovno poudarja, da morajo države sprejeti ukrepe, ki omejujejo proizvodnjo, izdelavo in promet na zgolj konopljo za medicinske in znanstvene namene.

S staranjem svetovnega prebivalstva se povečuje tudi število starejših ljudi z motnjami zaradi uživanja drog. Podatki kažejo, da so starejši v zadnjem desetletju vedno pogosteje uporabljali zdravila za lajšanje bolečin, pomirjevala in benzodiazepine, vendar so raziskave o uživanju drog večinoma spregledale ljudi, starejše od 65 let. Starejši ljudje s težavami z uživanjem substanc se soočajo tudi z edinstvenimi starostnimi izzivi, kamor spadata izolacija in fizični napor. INCB priporoča povečanje števila raziskav o motnjah uživanja drog pri starejših kot prvi korak k preprečevanju tega nevarnega trenda in vlade poziva, naj izboljšajo dostop do potrebnih zdravstvenih storitev in storitev zdravljenja, namenjene omenjeni skupini prebivalstva.

Cornelis de Joncheere pravi: “Pandemija močno škodi zdravju in dobremu počutju starejših. Kljub temu pa obstaja tudi skrita epidemija uživanja drog, ki lahko prizadene to skupino prebivalstva. Uporaba drog in smrtnost, povezana z uporabo drog med starejšimi, narašča, prav tako pa tudi število starejših, ki se zdravijo zaradi težav z uživanjem drog.”

Vpliv pandemije COVID-19 na dostopnost zdravstvenih dobrin

Pandemija COVID-19 je povečala povpraševanje po nekaterih nadzorovanih zdravilih. Hkrati so popolno zaprtje, nadzor meje in ukrepi za omejitev socialnih stikov omejili svetovno dobavo zdravil. To ni omejilo samo proizvodnje in logistike ključnih farmacevtskih sestavin, ampak je vplivalo na zdravstvene storitve in na dostopnost zdravil tudi za ljudi, ki imajo težave z duševnim zdravjem in težave z motnjami, ki so povezane z uporabo substanc.

Povečanje povpraševanja po zdravilih, potrebnih za zdravljenje bolnikov s COVID-19, je še posebej zmanjšalo razpoložljivost nekaterih zdravil, ki vsebujejo nadzorovane snovi. Da bi se vlade spopadle z nižjo ponudbo, so se nekatere zatekle k načrtom za krizno stanje. To je posledično povzročilo pomanjkanje nekaterih zdravil v drugih državah. INCB državam priporoča naj pregledajo napovedano povpraševanje po zdravilih, ki vsebujejo nadzorovane snovi, in poenostavijo upravne in logistične zahteve. INCB poziva vse vlade, naj ljudem s težavami v duševnem zdravju in s težavami z uživanjem substanc zagotovijo stalen dostop do storitev zdravljenja.

Cornelis de Joncheere pravi: "Vpliv pandemije COVID-19 na duševno zdravje še ni povsem razviden, zato je treba okrepiti službe za preprečevanje in zdravljenje, ki temeljijo na dokazih, da bodo zaustavile povečanje motenj, povezanih z uživanjem drog in duševnim zdravjem. To je skupna odgovornost vseh nas. Če se želimo bolje odzvati na izjemne izzive leta 2020 in zagotoviti napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, mora mednarodna skupnost delati bolje in pametneje."

Vpliv pandemije COVID-19 na nedovoljeno trgovino z drogami

Omejitve potovanja, ukrepi za omejitev socialnih stikov in drugi uvedeni ukrepi za boj proti širjenju koronavirusa, so vplivali tudi na trge prepovedanih drog. Na videz je to povzročilo pomanjkanje nekaterih zdravil in višje cene na nezakonitem trgu. Poleg tega obstajajo znaki, da se je čistost lokalnih zalog prepovedanih drog zmanjšala in da se uporabljajo substance, kot je fentanil, kar povečuje stopnje prevelikega odmerjanja.

INCB poroča o rasti spletnega trgovanja z drogami prek zakodirane komunikacije. Zdi se, da imajo tudi odprti splet, temni splet, družbeni mediji in spletni forumi pomembnejšo vlogo pri pridobivanju drog. Ta razvoj predstavlja dodatne izzive za organe pregona. INCB ponovno poudarja pomen izvajanja obveznosti v skladu z mednarodnimi konvencijami o nadzoru nad drogami in spodbuja države, naj obravnavajo povezave med kaznivimi dejanji, povezanimi z drogami, in drugimi oblikami organiziranega kriminala.

INCB se zavzema za tesno sodelovanje prek podpore vladam, bodisi neposredno bodisi prek programov za krepitev zmogljivosti, vključno z učenjem INCB in programom GRIDS. Hkrati  poziva vlade, da v celoti izvajajo ustrezna priporočila iz poročil za leto 2020 v korist svojih skupnosti.

Nezakonita proizvodnja opija v Afganistanu ostaja visoka

Proizvodnja opija v Afganistanu je ostala v letu 2019 na visoki ravni. Tam je bilo v zadnjih petih letih proizvedenega 84 odstotkov vsega opija. Poleg tega se na potrošniških trgih po vsem svetu ni zmanjšala ponudba heroina afganistanskega izvora. INCB je še vedno zaskrbljen zaradi poslabšanja razmer na področju nadzora nad drogami v Afganistanu in vzdržuje tesen dialog z vlado v skladu s členom 14. in s členom 14. bis Enotne konvencije o mamilih. Hkrati poziva mednarodno skupnost, naj zagotovi tehnično in finančno pomoč za podporo državi pri svojih prizadevanjih za nadzor nad drogami.

Cornelis de Joncheere pravi: "Če pridelava in proizvodnja prepovedanih drog, trgovina z mamili, uporaba drog in motnje, povezane z uživanjem drog, niso celovito obravnavane, širša prizadevanja za trajnostni razvoj, blaginjo in mir v Afganistanu ne bodo učinkovita."

INCB poziva vlade, naj uporabijo sorazmerne odzive na kazniva dejanja, povezana z drogami, ki temeljijo na pravni državi in človekovih pravicah

INCB še naprej poziva vlade naj izvajajo mednarodne konvencije o nadzoru nad drogami ob polnem spoštovanju pravne države in človekovih pravic. Pristopi pri določanju odzivov na kazniva dejanja, povezana z drogami, bi morali temeljiti na načelih sorazmernosti in spoštovanju človekovih pravic.

Cornelis de Joncheere pravi: "Trgovanje z drogami in z njim povezano nasilje je treba obravnavati s celovitimi in uravnoteženimi ukrepi. Odzivi na kazniva dejanja, povezana z drogami, morajo biti sorazmerni in morajo spoštovati človekove pravice in pravno državo."

60. in 50. obletnica Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 in Konvencije o psihotropnih substancah iz leta 1971

INCB obeležuje 60. in 50. obletnico obeh konvencij o nadzoru nad drogami s posebnim poročilom. V poročilu je predstavljen dosežek konvencij, izpostavljeni pa so tudi izzivi, s katerimi se danes srečuje mednarodna skupnost. Odkar sta konvenciji stopili v veljavo, je bilo doseženo skoraj univerzalno spoštovanje njihovih določil, saj so skoraj vse države članice danes pogodbenice konvencij.

INCB kot enega izmed glavnih izzivov za države pri izvajanju njihovih obveznosti po konvencijah navaja doseganje ravnovesja med zagotavljanjem razpoložljivosti nadzorovanih zdravil, ki so medicinsko potrebna in preprečevanjem zlorabe, nezakonite proizvodnje in tihotapljenja.

INCB poudarja, da bi morali biti vladni odzivi v boju proti kaznivim dejanjem, povezanimi z drogami, vedno sorazmerni in obravnavani v uradnem kazenskopravnem sistemu, ki je skladen s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah.

* *** *

Za nadaljnje informacije se obrnite na:

Sekretariat INCB
Telefon za vprašanja medijev: (+43-1) 26060 4163
E-pošta: incb.secretariat[at]un.org
Spletna stran: www.incb.org