INFORMACIJSKA SLUŽBA ZDRUŽENIH NARODOV (UNIS) NA DUNAJU

Informacijska služba Združenih narodov na Dunaju je del mreže informacijskih centrov ZN po svetu, in sicer od Akre do Yaoundé. Vsi so del Oddelka ZN za globalne komunikacije (Department of Global Communications - DGC). Delimo si skupen cilj, in sicer nuditi podporo pri uresničevanju temeljnega poslanstva ZN preko obveščanja javnosti o delovanju in odgovornosti organizacije.

UNIS na Dunaju ima dvojno vlogo. Kot informacijski center ZN pokriva 4 ciljne države, in sicer Avstrijo, Madžarsko, Slovaško in Slovenijo. V teh državah deluje kot lokalni glas ZN. UNIS si prizadeva krepiti razumevanje dela in ciljev ZN na podlagi zagotavljanja kvalitetnih informacij. Pri svojih prizadevanjih sodeluje z mediji, državnimi organi, akademsko sfero, šolami in organizacijami civilne družbe. UNIS tudi nudi podporo pri obveščanju javnosti in promociji vsebinskih programov Združenih narodov na Dunaju ter hkrati deluje kot sekretariat Komunikacijske skupine Združenih narodov na Dunaju.

alt text is missing

Kontaktirajte nas

alt text is missing

Direktor: 

Martin Nesirky 
Tel.: (+43-1) 26060-4666
alt text is missing

Namestnica direktorja

Sonja Wintersberger 
Tel.: (+43-1) 26060-3430

Pisarna direktorja:

Tel.: (+43-1) 26060-4666

Kontaktirajte nas:

Povpraševanja iz Avstrije, Madžarske, Slovaške in Slovenije

Tel.: (+43-1) 26060-3325 
E-pošta

Poizvedbe v slovenščini

alt text is missing

Boštjan Jerman 

E-pošta

Za zahteve iz drugih držav poiščite stik ustrezne informacijske službe/centra, za zahodnoevropske države pa se obrnite na Regionalni informacijski center Združenih narodov (UNRIC).

INFORMACIJE ZA UČITELJE

teaching resources
Viri za poučevanje učencev in učenk o delu in ciljih Združenih narodov

INFORMACIJE ZA MEDIJE

media

Medijski dostop do konferenc in dogodkov v ZN na Dunaju

INFORMACIJE ZA CIVILNO DRUŽBO

resources
Sodelovanje z nevladnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe