Organizacija združenih narodov na Dunaju

Dunaj je eden od štirih sedežev Združenih narodov (ZN), skupaj z New Yorkom, Ženevo in Nairobijem.

Dunajski mednarodni center, bolj znan kot "UNO City'', so odprli leta 1979. Združeni narodi so poslopje najeli za 99 let in zanj plačujejo simbolično najemnino 1 avstrijski šiling oziroma 0,07 evra na leto.

V organizacijah, ki imajo svoj sedež na Dunaju, dela okoli 5.000 zaposlenih iz več kot 150 držav.

Družina ZN na Dunaju obsega naslednje organizacije:

Urad Združenih narodov na Dunaju (UNOV): nudi administrativno podporo programom ZN, vključno z načrtovanjem konferenc, zagotavljanjem varnosti in tolmačenjem jezikov. Generalni direktor UNOV je uradni predstavnik generalnega sekretarja ZN pri odnosih z državo gostiteljico Avstrijo in diplomatskimi misijami na Dunaju.

 

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA): osrednji svetovni medvladni forum za znanstveno in tehnološko sodelovanje na področju jedrske energije. Njena naloga je zagotavljanje varne in miroljubne rabe jedrske znanosti in tehnologije za doseganje mednarodnega miru in varnosti ter ciljev trajnostnega razvoja, ki so jih sprejeli Združeni narodi.

 

Organizacija Združenih narodov za industrijski razvoj (UNIDO): specializirana agencija, ki spodbuja industrijski razvoj za krepitev skupne blaginje in gospodarske rasti, vendar ob hkratnem varovanju okolja ter krepitvi znanja in institucij.

 

Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC): urad prek svojega sedeža na Dunaju in mreže področnih pisarn po svetu državam članicam pomaga pri naslavljanju groženj, ki jih prinašajo droge, kriminal, korupcija in terorizem ter skrbi za krepitev varnosti in pravičnosti za vse.

 

Pripravljalna Komisija za organizacijo Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBTO PrepCom): komisija izvaja priprave za implementacijo Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (CTBT), ki prepoveduje vsakršno testiranje jedrskega orožja z eksplozijami na površju, v atmosferi, pod vodo in pod površjem planeta. Vzpostavila je svetovni nadzorni sistem, ki obsega 337 nadzornih objektov, ki lahko zaznajo vsakršno jedrsko eksplozijo. Podatke, ki se jih zbira, se uporablja tudi za druge namene, kot so opozorila ob cunamijih in globalni nadzor sevanja.

 

Urad Združenih narodov za zadeve vesolja (UNOOSA): urad krepi mednarodno sodelovanje pri miroljubni rabi vesolja. Državam članicam, še posebej državam v razvoju, pomaga, da dobijo dostop do vesoljske znanosti, tehnologij in praks za doseganje trajnostnega razvoja. S programom UN-SPIDER vsem državam pomaga pri izkoriščanju potenciala vesoljskih tehnologij pri upravljanju z naravnimi nesrečami in ukrepih ob tovrstnih nesrečah. UNOOSA tudi izvaja naloge generalnega sekretarja ZN v skladu z mednarodnim vesoljskim pravom in vzdržuje register ZN o predmetih, ki so poleteli v vesolje.

 

Neodvisna mednarodna preiskovalna komisija o Ukrajini (IICIU): komisijo je ustanovil Svet ZN za človekove pravice za preiskovanje kršitev in zlorab človekovih pravic, kršitev mednarodnega humanitarnega prava in drugih kaznivih dejanj, ki so bila morda storjena v okviru agresije s strani Ruske federacije proti Ukrajini. Vodijo jo trije neodvisni strokovnjaki, in sicer Erik Møse iz Norveške (predsednik), komisarka Jasminka Džumhur iz Bosne in Hercegovine in komisar Pablo de Greiff iz Kolumbije.

 

Mednarodna komisija za varstvo reke Donave (ICPDR): spodbuja mednarodno sodelovanje z namenom, da bi Donava, druga največja evropska reka, postala bolj čista, zdrava in varna, hkrati pa si prizadeva za trajnostno in pravično rabo vode in sladkovodnih vodnih virov v porečju reke Donave. Delo ICPDR temelji na Konvenciji o varstvu reke Donave.

 

Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB): neodvisno strokovno telo za nadzor in krepitev uresničevanja mednarodnih konvencij ZN o nadzoru nad drogami. INCB zagotavlja razpoložljivost narkotikov in psihotropnih snovi za medicinske in znanstvene namene, hkrati pa preprečuje njihovo preusmerjanje v nezakonite posle. Organ spremlja nacionalni nadzor nad predhodnimi sestavinami, ki se uporabljajo pri nedovoljeni proizvodnji drog, in vladam pomaga pri preprečevanju zlorabe predhodnih sestavin.

 

Mednarodna organizacija za migracije (IOM): zavzema se za krepitev humanih in urejenih migracij v korist vseh in krepi mednarodno sodelovanje na področju migracij. Prav tako zagotavlja humanitarno pomoč migrantom v stiski. IOM na Dunaju obsega urad za Avstrijo in regionalni urad za Jugovzhodno in Vzhodno Evropo ter Srednjo Azijo.

Sekretariat Karpatske konvencije - Program ZN za okolje na Dunaju: spodbuja mednarodno sodelovanje za zaščito in trajnostni razvoj Karpatov, ki so največje čezmejno gorsko območje v Evropi, in sicer na podlagi Karpatske konvencije. Pisarna na Dunaju je globalno središče Programa ZN za okolje za aktivnosti povezane z gorami in podregionalno središče Programa ZN za okolje za Jugovzhodno Evropo.

 

Pobuda Trajnostna energija za vse (SEforALL): globalna platforma, ki si prizadeva doseči univerzalni dostop do trajnostne energije kot prispevek k bolj čistemu, pravičnemu in uspešnemu svetu za vse. Pobuda združuje na tisoče partnerjev iz javnega in zasebnega sektorja ter civilne družbe.

 

Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL): osredotoča se na posodabljanje in usklajevanje zakonov za mednarodno trgovino in poslovanje z namenom zmanjšanja pravnih ovir za mednarodni pretok blaga. UNCITRAL razvija konvencije, vzorčne zakone in druga pravila ter pravne in zakonodajne smernice na področjih kot sta arbitraža in mediacija ter za potrebe mikro, malih in srednje velikih podjetij, spletne trgovine, stečajnega prava in varnosti.

 

Oddelek Združenih narodov za politične zadeve in izgradnjo miru (DPPA): na Dunaju imajo pisarno za zvezo, ki zastopa tudi Oddelek ZN za mirovne operacije in nudi operativno podporo. Njegov namen je okrepiti sodelovanje med relevantnimi agencijami ZN in Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE).

 

Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR): spremlja izvajanje ustreznih zakonov o azilu v Avstriji v skladu z Ženevsko konvencijo o beguncih in organom posreduje predloge glede vprašanj povezanih z begunci.

 

Informacijska služba Združenih narodov na Dunaju (UNIS): kot del mreže informacijskih centrov ZN po svetu zagotavlja javno informiranje o delovanju Združenih narodov v štirih državah, ki jih pokriva, in sicer v Avstriji, na Madžarskem, v Slovaški in Sloveniji. Hkrati tudi podpira aktivnosti javnega obveščanja vseh organizacij in agencij ZN s sedežem na Dunaju.

 

Urad Združenih narodov za razorožitev (UNODA), pisarna na Dunaju: urad pospešuje tesnejše sodelovanje in učinkovito komunikacijo na vseh področjih razoroževanja, neširjenja orožja in nadzora nad orožjem. Dunajska pisarna usklajuje izobraževalno partnerstvo za razorožitev in neširjenje orožja (DNP), ki združuje 30 partnerskih organizacij za razvoj izobraževalnih vsebin o temah razoroževanja.

 

Poštna uprava Združenih narodov (UNPA): izdaja poštne znamke ZN, ki s svojimi temami osveščajo o delu organizacije. Znamke, ki so izdane na Dunaju, veljajo za pošiljanje pošte, ki se jo pošlje iz Združenih narodov na Dunaju.

 

Register Združenih narodov o škodi povzročeni zaradi gradnje zidu v okupiranih palestinskih ozemljih (UNRoD): register vodi evidenco škode, ki je nastala zaradi gradnje zidu s strani Izraela na zasedenih palestinskih ozemljih, vključno s škodo v in okoli vzhodnega Jeruzalema.

 

Znanstveni odbor Združenih narodov za učinke sevanja (UNSCEAR): odbor ocenjuje in poroča o ravneh  ionizirajočega sevanja ter o učinkih izpostavljenosti tovrstnemu sevanju. Njegova poročila dajejo znanstveno podlago za varnostne ukrepe zoper ionizirajoče sevanje, ki jih nato izvajajo vlade in druga mednarodna telesa.

ZN na Dunaju - Portal

alt text is missing

Dostopnost

alt text is missing

ZN v vašem vsakdanjem življenju

alt text is missing