CIVILNA DRUŽBA

alt text is missing

Že leta 1946 je bilo prepoznano sodelovanje z nevladnimi organizacijami in organizacijami civilne družbe (NVO) kot pomemben sestavni del informacijske dejavnosti Združenih narodov (ZN). Danes je več kot 1.400 NVO, ki imajo močne informacijske programe na področju delovanja ZN, povezanih z Oddelkom ZN za globalne komunikacije (OGK), ki ZN zagotavlja dragocene povezave z ljudmi po svetu. Za več informacij se obrnite na službo za odnose z NVO pri Informacijski službi ZN na Dunaju (UNIS na Dunaju) ali obiščite spletno stran za odnose z NVO (v angleščini).

Veliko NVO, ki delujejo na področju ekonomskega in socialnega razvoja, imajo posvetovalni status pri Ekonomskem in socialnem svetu ZN (ECOSOC). Konferenca nevladnih organizacij s posvetovalnim statusom (CoNGO) pri Ekonomskem in socialnem svetu služi kot reprezentativni glas NVO v posvetovalnem statusu pri ECOSOC. Konferenca pomaga raznolikim NVO s posvetovalnim statusom, da krepijo svoj skupni cilj podpore in uresničevanja Ustanovne listine ZN. Slednja konferenca deluje v imenu NVO s posvetovalnim statusom, da ta status še naprej krepijo ter nadalje razvijajo svoje odnose in sodelovanje z ZN in njegovimi različnimi organi. Hkrati konferenca zagotavlja forum za NVO za oblikovanje skupnih interesov ter da se združujejo za namene raziskav, načrtovanja, podpore in ukrepov v zvezi z načeli in programi ZN in njegove mreže agencij. Trenutno ima okrog 3.500 NVO posvetovalni status pri ECOSOC. Za več informacij obiščite spletno stran CoNGO (v angleščini).

Odbori CoNGO

Odbori za NVO v okviru CoNGO združujejo nevladne organizacije, člane sekretariata CoNGO in vladne delegacije, da razpravljajo o temah in vprašanjih na ravni ZN in mednarodne skupnosti. Člani CoNGO in širša skupnost NVO prek teh odborov sodelujejo z namenom izmenjave informacij in sodelovanja pri vsebinskih vprašanjih, hkrati pa odbori prinašajo strokovno znanje NVO v razprave vlad na forumih ZN. Odbori za NVO v okviru CoNGO delujejo v ŽeneviNew Yorku in na Dunaju (vse povezave so v angleščini).

Služba za odnose z NVO pri UNIS na Dunaju vzdržuje seznam okoli 500 predstavnikov nevladnih organizacij, raziskovalnih ustanov, političnih možganskih trustov in pobud civilne družbe. Informacije o zadevah, ki se nanašajo na področje dela teh akterjev, se redno pošiljajo mednje, njihovi predstavniki pa so vabljeni na informativne in druge dogodke.

Služba za odnose z NVO pri UNIS na Dunaju tudi sodeluje z NVO pri organizaciji posebnih obeleževanj, kampanj in dogodkov povezanih z ZN, med drugim na teme miru, okolja, človekovih pravic ter uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja in Agende 2030 (vse povezave so v angleščini).

 

alt text is missing

Letna konferenca NVO

Oddelek za globalne komunikacije (OGK) v sodelovanju s skupnostjo nevladnih organizacij organizira letno konferenco za NVO, ki je največje srečanje nevladnih organizacij. Kot rečeno, organizira jo OGK v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in drugimi partnerji. Konferenca v povprečju združi okoli 2.000 predstavnikov iz več kot 500 nevladnih organizacij, ki prihajajo iz več kot 100 držav. Osredotoča se na določeno temo ZN, ki je povezana z delovanjem civilne družbe in nevladnih organizacij. Ta mednarodni forum združuje uradnike sistema ZN, ugledne mednarodne nevladne organizacije, oblikovalce javnega mnenja, člane akademskega sveta in medije s ciljem razprave o vprašanjih globalnega pomena.

Dodatne informacije zagotavlja:

Maria Naderhirn 

Odnosi z NVO in civilno družbo

Tel.: (+43-1) 26060-3324 
E-pošta

Informacijska služba ZN na Dunaju (UNIS Vienna)
PP 500,
1400 Dunaj, Avstrija

Zaposlovanje

alt text is missing

Učni pripomočki

alt text is missing

Kampanje

alt text is missing