INFORMAČNÁ SLUŽBA OSN (UNIS) VIEDEŇ

UNIS Viedeň je súčasťou siete informačných centier OSN rozprestierajúcich sa po celom svete od Accry až po Yaoundé. Informačné centrá patria pod Oddelenie pre globálnu komunikáciu (Department of Global Communications). Všetky majú spoločný cieľ: prispievať k plneniu základných cieľov OSN prostredníctvom informovania verejnosti o činnosti a záujmoch Organizácie.

UNIS Viedeň má dve hlavné úlohy. Ako Informačné centrum OSN pokrýva štyri krajiny: Maďarsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko. Cieľom UNIS Viedeň ako zástupcu OSN v týchto krajinách je šíriť informácie a zlepšovať porozumenie práce a cieľov Spojených národov prostredníctvom komunikácie a partnerskej spolupráce s médiami, vládou, univerzitami, školami a mimovládnymi organizáciami. Okrem toho UNIS taktiež poskytuje podporu v oblasti poskytovania informácii verejnosti a propagačné služby pre samotné programy OSN so sídlom vo Viedni, pričom zároveň pracuje ako Sekretariát pre Komunikačnú skupinu OSN vo Viedni.

alt text is missing

Kontaktujte nás

alt text is missing

Riaditeľ: 

Martin Nesirky 
Tel: (+43-1) 26060-4666
alt text is missing

Zástupkyňa riaditeľa

Sonja Wintersberger 
Tel: (+43-1) 26060-3430

Kancelária riaditeľa:

Tel: (+43-1) 26060-4666

Kontaktujte nás

Otázky z Maďarska, Rakúska, Slovenska a Slovinska 

Tel: (+43-1) 26060-3325 
Email

Otázky v slovenčine

alt text is missing

Jana Hönschová

Email

V prípade otázok z iných krajín nájdete kontakt v príslušnej Informačnej službe alebo centre. V prípade krajín v západnej Európe kontaktujte Regionálne informačné centrum OSN (UNRIC). 

INFORMÁCIE PRE ŠKOLY

teaching resources
Výučbové materiály o práci a cieľoch OSN

INFORMÁCIE PRE MÉDIÁ

media
Prístup médií na konferencie a podujatia OSN vo Viedni 

INFORMÁCIE PRE OBČIANSKU SPOLOČNOSŤ

resources
Spolupráca s mimovládnymi organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti (MVO a OOS)