Dogodki

Pestre razprave o globalni begunski krizi v sklopu »MUNSC Salient: Youth Conference on Global Matters«

Mednarodna mladinska konferenca »MUNSC Salient« v organizaciji Društva za Združene narode za Slovenijo, ki je potekala julija letos v Ljubljani, je ponudila pestre razprave, kako rešiti globalno begunsko krizo.

Mladinska konferenca MUNSC Salient je potekala med 13. in 17. julijem 2015 na Fakulteti za družbene vede v sodelovanju z Academic Forum for Foreign Affairs Graz in Brussels Model European Union. Mladinske konference, ki dopolnjuje tradicionalne simulacije Združenih narodov (ZN) ( Model United Nations - MUN) z izobraževalnimi vsebinami v obliki interaktivnih predavanj, okroglih miz in delavnic, se je udeležilo 70 udeležencev iz Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Italije, Kameruna, Makedonije, Nemčije, Srbije in Slovenije. Krovna tema konference je bila begunska kriza. Udeleženci so svoje pogajalske sposobnosti preizkusili kot delegati v okviru treh odborov. V okviru simulacije Varnostnega sveta ZN so udeleženci razpravljali o begunski krizi in sektaškem nasilju v Libanonu, delegati tretjega odbora Generalne skupščine ZN so se pogajali o zaščiti beguncev in notranje razseljenih oseb v Siriji, Evropski svet pa je razpravljal o krepitvi evropske solidarnosti v luči povečanega pritoka beguncev v Evropsko unijo (EU).

Konferenco je otvoril častni pokrovitelj dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora Republike Slovenije (RS). Poudaril je, da je leto 2015 prelomno za mednarodno skupnost, saj se ZN sooča z izzivom, da preoblikuje razvojne cilje tisočletja v učinkovite cilje trajnostnega razvoja. Sledil je nagovor ge. Caroline Van Buren, namestnice regionalnega predstavnika s predstavništva Urada Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) za Osrednjo Evropo. Po otvoritveni slovesnosti je potekala okrogla miza z veleposlaniki o razvojni agendi po letu 2015 in migracijah. Veleposlaniki so se strinjali, da bodo cilji trajnostnega razvoja gradili na napredku razvojnih ciljev tisočletja. Dotaknili so se tudi povečanega pritoka beguncev v EU in vlogi EU pri zagotavljanju pravic beguncev.

Naslednji dan konference se je razprava nadaljevala z okroglo mizo » Fortress Europe - EU approach on complex global refugee crisis?«, na kateri so sodelovali mag. Tanja Fajon, poslanka v Evropskem parlamentu, mag. Emil Ferjančič, vodja Sektorja za globalne izzive na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, doc. dr. Nikolai Jeffs s Fakultete za humanistiko Univerze na Primorskem in William Ejalu z Regionalnega predstavništva UNHCR za Osrednjo Evropo v Budimpešti. Pri razpravi glede ključa za razporeditev beguncev po državah članicah EU je mag. Fajon izpostavila, da so te številke človeška življenja. Gospod Ejalu je dejal, da je reševanje problema z gradnjo ograje na Madžarskem politični nesmisel, mag. Ferjančič pa je poudaril, da je potrebno migracijska vprašanja naslavljati v povezavi z razvojnim in gospodarskim sodelovanjem. Panelisti so se strinjali, da je ključno vprašanje, kako spremeniti negativno konotacijo begunskih tematik v medijih.

Tretja okrogla miza s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske filantropije, Pravno-informacijskega centra in kulturnega mediatorja z begunskega centra CARA v Italiji je naslovila izzive pri zagotavljanju pravic beguncev. Govorci so se strinjali, da mora Slovenija še naprej krepiti svoje zmogljivosti integracije in da je pozitivna diskriminacija ključna za ne le pravno, temveč tudi dejansko enakopravnost beguncev.

Zaključna slovesnost konference je potekala v prostorih Mestne občine Ljubljana.