SG/SM/10436
3 May 2006

GENERALNI SEKRETAR

SPOROČILO OB SVETOVNEM DNEVU SVOBODE MEDIJEV

3. maj 2006

Informacije nas obkrožajo. S hitro širitvijo tako imenovanih novih medijev in novih tehnologij ter novih načinov distribucije vsebin, so informacije veliko bolj dostopne in raznolike.

Poročila popularnih medijev na primer dopolnjujejo nove oblike medijev, kot so »blogi«.

Toda čeprav se mediji in novinarstvo razvijajo, določeni temeljni principi ostajajo trdni. Na svetovni Dan svobode medijev, ponovno razglašam trdno podporo univerzalni pravici izražanja. Veliko pripadnikov medijev je bilo ubitih, poškodovanih, zaprtih ali prizadetih na druge načine, zato ker so izvajali to pravico v dobri veri. Po podatkih Odbora za zaščitno novinarjev, je bilo v letu 2005 ubitih 47 novinarjev, medtem ko jih je v tem letu življenje izgubilo že enajst. Tragično in nesprejemljivo je, da je število novinarjev ubitih na delu, postalo eden izmed glavnih kazalcev svobode medijev. Vse vlade pozivam, da ponovno potrdijo svojo zavezanost k pravici do »iskanja, sprejemanja in širjenja informacij ter idej preko medijev in ne glede na meje«, kot je to zapisano v 19. členu Univerzalne deklaracije človekovih pravic.

Obenem, pozivam vse, da uporabijo to pravico odgovorno in kjer je mogoče tudi proaktivno. Mediji imajo velik vpliv na človeško vedenje. Kot takšni, in kot je Generalna skupščina Združenih narodov potrdila v resoluciji za ustanovitev novega Sveta za človekove pravice, igrajo pomembno vlogo pri promociji tolerance ter pri spoštovanju in svobodi vere in prepričanja. Mediji ne smejo biti orodja za provokacije ali ponižanja, ali za širitev sovraštva.

Ob svetovnem Dnevu svobode medijev priznajmo, da nacionalni in globalni mediji, ne samo da poročajo o spremembah, ampak so tudi sami zaslužni zanje. Moramo jim biti hvaležni za njihovo delo in zamisli. Zaupam novim in starim medijem, da bodo nadaljevali svoje delo ne glede na grožnje, strah ali druge ovire.

* *** *