SG/SM/10584
OBV/570
SOC/4706
10 August 2006


Generalni Sekretar

SPOROČILO OB MEDNARODNEM DNEVU MLADINE

12. avgust 2006

Glavna tema letošnjega Mednarodnega dneva mladine je »skupen boj proti revščini: mladi in izkoreninjanje revščine«.

Mladi vsega sveta, ki jih je več kot ena milijarda, so pomemben človeški vir za razvoj in lahko predstavljajo ključni vir inovacij in pozitivnih družbenih sprememb. Vendar razširjenost revščine med mladimi preprečuje, da bi svet lahko izkoristil njihov potencial. V svetu velikih bogastev je skoraj eden izmed petih ljudi, starih med 15 in 24 let, prisiljenih preživeti z manj kot enim dolarjem na dan, skoraj polovica pa jih živi z manj kot dvema dolarjema na dan.

Medtem ko mladi predstavljajo eno četrtino svetovne delovne sile, predstavljajo tudi polovico nezaposlenih po vsem svetu. Delovni trgi imajo težave pri zagotavljanju stabilnih in perspektivnih zaposlitev za mlade ljudi, razen za visoko kvalificirane. Brez primerne zaposlitve so mladi še posebej občutljivi za revščino, ki potem otežuje dostop do izobrazbe in osnovnega zdravstva, kar nadaljnje ovira zaposljivost. Na dolgi rok se bodo mladi z manj možnostmi soočali z višjimi ovirami na poti do napredka in prednosti, ki jih ponavadi prinese stalna in dolgoročna zaposlitev, kot je na primer dostop do premoženja in dohodkov, močne socialne mreže in položaj odločanja v družini ali skupnosti.

Naš poziv je jasen: več pozornosti moramo nameniti izobrazbi in še posebej prehodu iz izobraževanja k zaposlitvi. Zmožnost mladih, da najdejo polno in plodno zaposlitev mora biti osrednji namen in cilj nacionalnih razvojnih strategij, vključno s politikami zmanjševanja revščine.

Mednarodna skupnost je spoznala to, kar strokovnjaki imenujejo "pomlajevanje revščine" in ji dala prednostno mesto v Svetovnem programu za mlade iz leta 1995. Program na mlade ljudi gleda kot na enakovredne partnerje v globalnem boju za odpravo revščine in pri uresničitvi Milenijskih razvojnih ciljev. Pripravljenost vlad za sodelovanje pri razvoju se je obnovila in povečala do Svetovnega vrha leta 2005, ki je odprl novo priložnost, da se mlade pritegne k delovanju na področju vprašanj, ki jih zadevajo. Na ta Mednarodni dan mladine izkoristimo priložnost in podvojimo naša prizadevanja za podporo mladih ljudi ter osvobodimo njihov ogromen potencial v dobro nas vseh.

* *** *