SG/SM/10631
OBV/575
18. september 2006

GENERALNI SEKRETAR

SPOROČILO OB MEDNARODNEM DNEVU MIRU

New York, 21. september 2006

Dunaj, 21. september (Urad Združenih narodov za informiranje):

Dragi prijatelji,

Za nekatere med nami je mir vsakodnevna realnost. Naše ulice so varne in naši otroci hodijo v šolo. Kjer je družbeni sistem stabilen, so dragoceni darovi, ki jih prinaša mir, skoraj neopazni.

Ampak za veliko preveč ljudi današnjega sveta so ti darovi samo izmikajoče se sanje. Živijo v okovih, priklenjeni: v ozračju negotovosti in strahu. Ta dan je predvsem posvečen njim.

Pred petindvajsetimi leti je Generalna skupščina razglasila Mednarodni dan miru

za dan vsesplošnega premirja in nenasilja. Združeni narodi ga obeležujejo od takrat dalje. Njegov namen je spodbuditi ljudi, da ne samo razmišljajo o miru, ampak da za dosego le-tega tudi kaj naredijo.

Še vedno pa na ta dan, tako kot preostalih 364 dni v letu, nasilje terja nedolžna življenja. In zadnjih nekaj tednov smo bili priče tragičnemu naraščanju konfliktov na različnih koncih sveta.

Združeni narodi delujejo v prid miru v mnogih ozirih. Delamo z vso svojo močjo, da bi preprečili nadaljnje prelivanje krvi. In imeli smo nekaj uspehov.

Države posvečajo več pozornosti preventivni diplomaciji. Mirovne misije OZN - in naš trud v podporo demokraciji in uveljavljanju človekovih pravic - imajo učinek. Posamezni državljani povsod po svetu, moški in ženske vsake družbe, delajo, da bi olajšali trpljenje in zgradili mostove med ljudmi različnih veroizpovedi ali kultur.

Dejstvo je, da je danes manj vojn kot v prejšnjih desetletjih. Ampak še vedno preveč. Vsaka žrtev konflikta je neuspeh, ki nas opominja na to, koliko je še potrebno storiti.

V tem duhu pozivam ljudi vsepovsod, naj danes obeležijo minuto molka v imenu miru. Spomnimo se žrtev vojn. In naj se vsak izmed nas obveže, da bo storil več, kjerkoli lahko, da dosežemo trajen mir.

* *** *