Sporočila za javnost

UNIS/INF/208
21 maj 2007

V DVEH KROGIH TAJNEGA GLASOVANJA JE GENERALNA SKUPŠČINA IZVOLILA 14 DRŽAV ČLANIC ZA TRILETNI MANDAT V SVETU ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Dunaj, 21. maj (Urad Združenih narodov za informiranje) - Generalna skupščina Združenih narodov je izvolila 14 članic sveta za človekove pravice v dveh krogih tajnega glasovanja.     

Izvoljenim članicam, ki so: Angola, Egipt, Madagaskar, Južna Afrika, Indija, Indonezija, Filipini, Katar, Slovenija, Bosna in Hercegovina, Bolivija, Nikaragva, Italija in Nizozemska, se bo triletni mandat začel 20. junija.

Svet za človekove pravice, ki je bil ustanovljen 15. marca 2006 z resolucijo Generalne skupščine 60/251 in ki je nadomestil Komisijo za človekove pravice s sedežem v Ženevi, se ukvarja s kršitvami človekovih pravic, vključno z grobimi in sistematičnimi kršitvami, ter pomaga pri učinkoviti koordinaciji in poudarjanju človekovih pravic znotraj sistema Združenih narodov. 

V skladu z zgoraj omenjeno resolucijo svet sestavlja 47 držav članic, ki jih je s tajnim glasovanjem lani izvolila večina v Generalni skupščini. Glede na to, da ima Generalna skupščina 192 članic, je minimalno število glasov za izvolitev 97. Članstvo v svetu temelji na pravični geografski zastopanosti. Članice sveta so izvoljene za 3-letne mandate. Po dveh zaporednih mandatih pa ne morejo biti izvoljene za takojšnji tretji mandat. V primeru, da ne spoštujejo najvišjih standardov človekovih pravic, jih lahko Generalna skupščina suspendira z dvema tretjinama glasov.   

Na lanskih volitvah 9. maja 2006 (glej sporočilo za medije GA/10459), ki so bile prve volitve za članstvo v svetu, je bilo izmed 47 držav članic 14 izbranih z žrebom za enoletni mandat, ki se konča 19. junija 2007. Te članice so bile Alžirija, Maroko, Južna Afrika, Tunizija, Bahrajn, Indija, Indonezija, Filipini, Češka, Poljska, Argentina, Ekvador, Finska in Nizozemska. Letos je svojo kandidaturo napovedalo 16 držav. Izvoljene so bile po štiri nove članice iz afriške in azijske skupine ter po dve državi iz vzhodnoevropske skupine, skupine Latinska Amerika in Karibi ter skupine zahodne Evrope in drugih držav.

*****