Sporočila za javnost

Informativne narave - ni uradni dokument

UNIS/BIO/907
14. januar 2010

Nov stalni predstavnik Slovenije predal poverilna pisma

DUNAJ, 14. januar (Informacijska služba ZN) - Nov stalni predstavnik Slovenije, Aleksander Geržina, je danes predal poverilna pisma. Sprejel jih je generalni direktor Urada Združenih narodov na Dunaju, Antonio Maria Costa.

Gospod Geržina je tudi veleposlanik v Avstriji.

Gospod Geržina je v svoji poklicni karieri zasedel številne vodilne položaje, med drugim: vodja, Sektor za Evropo, Ministrstvo za zunanje zadeve (2006-09), predstavnik za Ciper v času predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije (2008), namestnik vodje, Sektor za Evropsko unijo, Ministrstvo za zunanje zadeve (2005-06), namestnik vodje, projektna skupina za predsedovanje Svetu Evropske unije, Ministrstvo za zunanje zadeve (2005-06), vodja, projektna skupina slovenskega predsedstva Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Ministrstvo za zunanje zadeve (2004), vodja, Sektor za Hrvaško, Ministrstvo za zunanje zadeve (2004), minister svetovalec, Stalno predstavništvo RS pri Evropski uniji v Bruslju (2002-04), vodja, Služba za zadeve skupne zunanje in varnostne politike, Ministrstvo za zunanje zadeve (2000-02), namestnik stalnega predstavnika misije RS pri Organizaciji severnoatlantske pogodbe (NATO) in Zahodnoevropske unije (ZEU) v Bruslju (1998-2000), prvi sekretar, Stalno predstavništvo RS pri Evropski uniji v Bruslju (1996-1998), namestnik stalnega predstavnika pri Organizaciji za prepoved kemičnega orožja v Haagu (1997), vodja kabineta ministra, Ministrstvo za zunanje zadeve (1996), namestnik vodje kabineta in parlamentarni sekretar ministra, Ministrstvo za zunanje zadeve (1994-96), član pogajalske skupine za članstvo v EU (1994-96), prvi sekretar, Sektor za Evropo in Severno Ameriko, Ministrstvo za zunanje zadeve (1994) in ataše, Stalno predstavništvo RS pri ZN v New Yorku (1993).

Gospod Geržina je diplomiral iz zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Gospod Geržina govori slovensko, hrvaško, angleško, nemško in srbsko.

Je poročen in ima enega otroka.

* *** *