Sporočila za javnost

UNIS/OUS/003
14. januar 2010

Slovenija prevzema predsedovanje Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR)

Med prioritetami sta izboljšanje kvalitete vode in spopadanje z vplivi podnebnih sprememb

DUNAJ, 14. januar (Informacijska služba ZN) - Slovenija v letu 2010 prevzema predsedovanje Mednarodne komisije za varstvo reke Donave (ICPDR). V ta namen bo danes na Stalnem predstavništvu Slovaške pri Uradu Združenih narodih na Dunaju potekala slovesnost, kjer bo Slovenija prevzela predsedovanje od Slovaške.

Mitja Bricelj, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, bo predsedujoči, ki bo vodil delovanje ICPDR. "Pritisk na vodne vire se povečuje," je pojasnil g. Bricelj, "zato bom zavzeto promoviral ICPDR kot forum za diskusije, in sicer za dobrobit človeka in okolja hkrati."

Najbolj pomembna politična odločitev v letu 2010 bo sprejetje Načrta upravljanja s porečjem reke Donave, ki pomeni sprejetje sklopa ukrepov za izboljšanje kvalitete vode reke Donave v obdobju naslednjih petih let. Načrt je velik korak k uresničevanju Okvirne vodne direktive Evropske unije, katere cilje je do leta 2015 doseči dobro kvaliteto vode znotraj EU. Slovensko predsedstvo ICPDR bo 16. februarja 2010 na Dunaju sklicalo ministrsko srečanje, kjer bodo vsi ministri odgovorni za upravljanje z vodnimi viri v porečju Donave sprejeli Načrt upravljanja s porečjem reke Donave. "Načrt predstavlja zgodovinski uspeh, saj je bil dosežen na demokratičen način za najbolj mednarodno porečje na svetu, ki vključuje države znotraj in zunaj EU," poudarja g. Bricelj. "Vse pogodbenice si sedaj delijo skupno vizijo razvoja porečja reke Donave, katerega del je vsaka izmed njih."

Načrt upravljanja s porečjem reke Donave pomeni osnovo za nadaljnje pomembne ukrepe v letu 2010, med drugim oblikovanje strategije za zmanjševanje negativnega vpliva podnebnih sprememb na porečje reke Donave. Pomembno vlogo bo imela tudi Strategija EU za reko Donavo, ki bo nastala pod vodstvom Evropske komisije in s ciljem zagotavljanja socialno-ekonomskega razvoja regije brez ogrožanja ekoloških vrednot v prihodnosti. Naloga ICPDR bo zagotoviti trajnostno upravljanje z reko Donavo, pri čemer je upoštevana vloga davčnih dajatev. Nadaljnji dialog na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni bo ključnega pomena za vsak napredek na tem področju. "Soočamo se z dejanskimi razvojnimi priložnostmi, vendar moramo ustvariti nove sinergije in partnerstva za bolj učinkovito upravljanje z vodnimi viri ter boljšo kvaliteto življenja v porečju reke Donave," zaključuje g. Bricelj.

Predsedovanje ICPDR se vsako leto izmenjuje med državami pogodbenicami Konvencije o varstvu reke Donave. Slovenija bo prevzela predsedovanje od Slovaške, leta 2011 pa bo Slovenijo zamenjala Ukrajina.

* *** *

Za dodatne informacije se obrnite na:

Jasmine Bachmann
Sekretariat ICPDR na Uradu ZN na Dunaju (UNOV)
E-pošta: jasmine.bachmann@unvienna.org
Mobilni tel.: (+43-676) 845 200 220
Spletna stran: http://www.icpdr.org/