Sporočila za javnost

Informativnenarave - ni uradni dokument

UNIS/SGSM/192
21. maj 2010

Generalni sekretar Združenih narodov, Ban Ki-moon:

"Posvetimo se pristnim partnerstvom s ciljem miru in trajnostnega razvoja za vse prebivalce kontinenta"

Sporočilo ob dnevu Afrike, 25. maj 2010

DUNAJ, 25. maj (Informacijska služba ZN) - Dan Afrike zaznamuje ustananovitev Organizacije afriške enotnost leta 1963, ki jo danes poznamo kot Afriško unijo. Ta dan nam vsako leto daje priložnost, da se osredotočimo na izzive in uspehe vlad ter prebivalcev Afrike. Letošnje praznovanje dneva je še posebej pomembno, ker obeležujemo 50. obletnico osamosvojitve večih frankofonskih kolonij in Nigerije, ki je država z največjim številom prebivalstva v Afriki.

Osamosvojitveno gibanje pred petimi desetletji v Afriki je prineslo številne nove članice Združenih narodov, hkrati pa povzročilo novo razumevanje razvojnih potreb tega kontinenta in izpostavilo potrebo po večji stopnji demokracije v upravljanju mednarodnih odnosov. Afrika je dejansko prispevala k preoblikovanju globalne agende, saj je mednarodno skupnost nenehno opominjala njene odgovornosti za najbolj ranljive in potrdila, da vsi pripadamo svetovni družini nacij.

V tem pogledu je sistem Združenih narodov igral ključno vlogo pri širjenju temeljnih vrednot Ustanovne listine Združenih narodov in Univerzalne deklaracije človekovih pravic med raznolikimi narodi Afrike. Pri zagotavljanju miru in varnosti ter socialnega in ekonomskega razvoja in regionalne integracije, so se Združeni narodi izkazali kot nepogrešljiv partner.

Naša znatna prisotnost v Afriki zajema operacije za ohranjanje miru, operacije za vzpostavljanje miru, mediacijo in preprečevanje sporov, pri čemer smo priča tudi vedno bolj tesnemu sodelovanju med Združenimi narodi in Komisijo Afriške unije. V tem pogledu poteka reden dialog med Varnostnim svetom ZN in Svetom Afriške unije za mir in varnost. Skoraj vsaka entiteta ZN tesno sodeluje s partnerji v Afriki s ciljem preprečevanja notranjih sporov, protiustavnih poskusov prevzema oblasti, nasilja nad civilisti, in sicer še posebej ženskami. Med drugim se tudi soočajo z brezposelnostjo mladih, boleznimi in podnebnimi spremembami ter zagotavljajo prehransko varnost. Septembrski vrh o milenijskih razvojnih ciljih ponuja dodatno priložnost za obnovitev obvez do Afrike in izkaz podpore prizadevanjem kontinenta za implementacijo Novega partnerstva za razvoj Afrike (NEPAD).

Afrika samozavestno izkorišča svoj potencial. Na letošnji dan Afrike se posvetimo pristnim partnerstvom s ciljem miru in trajnostnega razvoja za vse prebivalce kontinenta.

* *** *