Sporočila za javnost

UNIS/INF/135
4 April 2006

 

GENERALNI SEKRETAR

SPOROČILO OB MEDNARODNEM DNEVU OSVEŠČANJA IN POMOČI PRI AKTIVNOSTIH PROTI ZEMELJSKIM MINAM

4. april 2006

Zemeljske mine so okrutna orodja vojne. Desetletja po končanih konfliktih ti nevidni morilci tiho ležijo v zemlji in čakajo na priložnost za umor ali pohabitev. Z njimi vojne dvajsetega stoletja terjajo žrtve iz enaindvajsetega stoletja. Vsako uro pride do novih žrtev.

Posamezna mina, ali samo strah o njeni prisotnosti, lahko drži celotno skupnost za talce. Lahko prepreči, da kmetje obdelujejo polja, vrnitev beguncev domov in celo igranje otrok. Lahko tudi ovira dostavo humanitarne pomoči in delo mirovnih sil. V post-konfliktnih družbah zemeljske mine ostajajo ena izmed največjih ovir pri obnovi.

Kljub temu ima ta nadloga prejšnjega stoletja potencial za zgodbo o uspehu v sedanjem. Hitra uveljavitev konvencije o zemeljskih minah iz leta 1997, ki prepoveduje uporabo protipehotnih min, je dokaz široke moralne obsodbe tega orožja. Sporazum, ki ima 150 držav pristopnic, že daje pozitivne rezultate. Vlade, donatorji, nevladne organizacije in Združeni narodi sodelujejo v obsegu brez primere pri reševanju tega problema v več kot 30-ih državah. Tako izdelava kot tudi polaganje min se zmanjšuje. Svetovna trgovina z minami se je tako rekoč ustavila. Zaloge pa so bile uničene. Čistilne operacije so se pospešile. Izobrazba o tveganjih povezanih z minami se je razširila.

Sporočilo je jasno in se mora slišati: zemeljske mine nimajo mesta v nobeni civilizirani družbi.

Cilj sveta brez zemeljskih min in eksplozivnih ostankov vojn se zdi dosegljiv v letih - ne v desetletjih kot smo mislili včasih. Vendar moramo za dosego tega cilja zdaj vsi - donatorji, splošna javnost in države, prizadete z minami - usmeriti našo energijo in iznajdljivost k odstranjevanju min. Ker smo bili tako učinkoviti pri polaganju min, moramo zdaj postati boljši tudi pri njihovem odstranjevanju. Vsaka odstranjena mina lahko pomeni rešeno življenje. Vsaka odstranjena mina nas popelje en korak bližje h grajenju pogojev za trajen in ustvarjalen mir.

Na ta mednarodni dan osveščanja in pomoči pri aktivnostih proti zemeljskim minam, pozivam vlade, da ratificirajo konvencijo o zemeljskih minah kot tudi novi Protokol V (o eksplozivnih ostankih vojn) h konvenciji o določenem konvencionalnem orožju. Donatorje prosim, da obnovijo svoje denarne obveznosti. Mednarodno skupnost rotim, da se posveti humanitarnim in razvojnim posledicam tega orožja. Od prizadetih držav pričakujem, da bodo zagotovile rehabilitacijo preživelih in njihovo ponovno vključitev v družbo ter, da bodo povečale sredstva za aktivnosti proti minam. Skupaj se moramo boriti proti zlu zemeljskih min, kar je visoko in moralno poslanstvo.

* *** *